Tervisefoorumil arutletakse Eesti tervisepoliitika üle

Tervisefoorumi avab sotsiaalminister Jaak Aab. Sotsiaalministeeriumi abiminister Peeter Laasik esitleb tervisefoorumil tervisepoliitika alusdokumenti, mis süsteemselt katab kõiki inimese tervist puudutavaid kavasid mitte ainult sotsiaalministeeriumi, vaid kogu valitsuse haldusalas. Alusdokument pakutakse foorumil partneritele diskussiooniks, lõpptulemusena on plaanis tervisepoliitika dokument kinnitada valitsuses. Maailma Terviseorganisatsiooni tervisesüsteemide finantseerimise regionaalnõunik Joseph Kutzin teeb ettekande väljakutsetest Euroopa tervisevaldkonna finantseerimise süsteemides, pöörates erilist tähelepanu Eesti tervisesüsteemi rahastamise väljakutsetele. Rahvusvahelist mõõtu annab foorumile tervisepoliitika ja -juhtimise professor Kai Hong Phua Singapuri Rahvuslikust Ülikoolist, kes räägib finantseerimise võimalustest tervishoius ning Singapuri süsteemi kogemustest ja innovatsioonist. Singapuri tervishoiu süsteem rõhutab tervisliku elanikkonna arendamist läbi haiguste ennetamise ning tervisliku eluviisi propageerimise. Indiviide julgustatakse võtma vastutust oma tervise eest säästes raha võimalike tuleviku ravikulutuste katmiseks. Tervisefoorumi päevakava ja kõikide esinejate teese näeb tervisefoorumi portaalist: www.sm.ee/tervisefoorum VOOREMAA

blog comments powered by Disqus