Terje Rudissaarele avaldati käitumise pärast umbusaldust

Jõgeva vallavolikogu liikmele Terje Rudissaarele avaldati neljapäevasel vallavolikogu istungil umbusaldust. Talle heideti ette elementaarsete käitumis- ja viisakusreeglite eiramist Jõgeva vallavolikogu eelarvekomisjoni istungil.


Lisaks toodi välja Rudissaare komme segada vahele vallaametnike ettekannetele ja eelarvekomisjoni liikmete küsimustele ning sõnavõttudele, samuti eiravat ta sõnaandmise korda ja takistavat koosolekute tõrgeteta läbiviimist.

„Terje Rudissaare korduvad korralekutsumised ei ole andnud mingeid tulemusi. Meie arvates ei sobi Terje Rudissaar eelarvekomisjoni aseesimehe kohale, sest selle asemel, et soodustada eelarvekomisjoni koosolekute tõrgeteta läbiviimist ja konstruktiivset arutelu, tegeleb ta sihikindlalt koosoleku segamisega,“ seisab umbusaldusavalduses, millele on alla kirjutanud 16 vallavolikogu liiget.

Rudissaar lausus oma sõnavõtus, et umbusaldus on huvitav, eriti kui sellega soovitakse mõnele volikogu liikmele koht kätte näidata. Umbusaldusavaldust pidas Rudissaar appikarjeks, et eelarvekomisjoni esimehe Peep Põdderi ego upitada.

„Läheksin tagasi kõige esimese eelarvekomisjoni koosoleku juurde. Selle alguses küsis Ülvi Nool, mismoodi me sellel koosolekul käitume, ja komisjoni esimees Peep Põdder ütles üheselt, et kõik saavad oma arvamust avaldada, kätt vaja tõsta ei ole, et diskussioon tekiks. Aga juba samal koosolekul, kui arutelu läks sinna, mis Peep Põdderile ei meeldinud, hakati toimetama meie komisjonis teistmoodi, hakati sõna andma ja sõnavõtmist keelama. Mina olen aru saanud, et kui komisjonis käivad koos inimesed, kes on väga erinevad ja kellel on tahe panustada aega ja mõtteid, siis võiks arutada, ja minu meelest kõige paremad mõtted tekivad siis, kui natuke isegi vaieldakse. Kui meie komisjoni esimehele ei meeldi mõned mõtted, siis ta proovib ruttu suud kinni toppida. Mina ei arva, et see õige oleks. Ja kui me räägime viimasest eelarvekomisjoni koosolekust, siis julgeti valitsuse eelnõu tagasi saata valitsusse, sest see oli liiga toores. See ajas komisjoni esimehe Peep Põdderi vihale, sest täiesti häbenemata hakkas ta õiendama Reformierakonna komisjoni liikmete kallal, kus ta toonitas väga üheselt, et nii teha ei tohi, nad on koalitsioonis, kuidas nad hääletavad vastu. Kui selline arusaam on Keskerakonnal koalitsioonist, et teised mõelda ei tohiks, siis see ei ole väga ilus. Avaldasin oma arvamust ja ütlesin, et niimoodi käituda ei ole sobilik. Ja selle peale Peep Põdder tegigi suulise avalduse, kus lubas järgmisel volikogu istungil tagasi astuda. Olles komisjoni aseesimees, ei jäänudki mul muud üle, kui valmistada ette otsuse eelnõu, kus oleks saanud komisjoni esimees tagasi astuda ja volikogu oleks selle kinnitanud ja saanud uue esimehe valida. Kui Peep Põdder mõtlema hakkas, siis…,“

Ajaliimidi tõttu ei olnud Rudissaarel võimalik oma sõnavõttu lõpetada.

Peep Põdder ütles oma sõnavõtus, et võimatu on eelarvekomisjonis rääkida, kui Rudissaar pidevalt vahele räägib. „Ma tahan öelda, et tegelikult komisjoni töö saab toimida siis, kui komisjonis on üksteist austavad, viisakad, käitumisreegleist kinni pidavad inimesed. Siis on võimalik diskussiooni pidada. Arutelu ega diskussioon ei ole võimalik siis, kui räägitakse ettekandjatele vahele, kui räägitakse nendele inimestele vahele, kes võtavad sõna, kes esitavad küsimusi ega järgi absoluutselt mingit korda. Mulle tundub, et me kõik oleme siin sellises vanuses, et me vist ei pea tagasi minema sinna 3. ja 4. klassi, võtma kätte käitumisõpiku ning hakkama sealt neid asju õppima. Mida ma tahan veel öelda, on see, et minul viskas üle sellest hetkest, kui palusin, et järgime korda ja kõik inimesed saaksid sõna, ja teie [Rudissaar ‒ toim] vaatasite minu poole ja ütlesite: „Mis sul viga on?“, ja minu arvates ei ole see ühe hea kultuuritasemega inimese vääriline, kellel on hea lastetuba.“

Vallavolikogu otsustas 14 poolt- ja 7 vastuhääle ning kahe erapooletu häälega umbusalduse kasuks ning Terje Rudissaar kutsuti eelarvekomisjoni aseesimehe kohalt tagasi. Järgmine vallavolikogu istung toimub 17. mail, mil valitakse uus eelarvekomisjoni aseesimees.

14 poolthäält

7 vastuhäält

2 erapooletut

1 jättis hääletamata

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus