Teho pankrotihoiatus Põltsamaa teehooldust ei mõjuta

Põltsamaa linnavolikogu istungil olid kõne all Põltsamaa linna teehooldustöödega seotud probleemid. 

Põltsamaa abilinnapea Sven Lass avaldas arvamust, et küllap on linnavolikogu liikmed ajakirjanduse vahendusel kursis, et ASile Teho on edastatud pankrotihoiatus, ehkki otsest pankrotimenetlust algatatud ei ole. Teatavasti teeb AS Teho hooldustöid  Põltsamaa linna teedel ning tänavatel ja selleks on firmal sõlmitud Põltsamaa linnavalitsusega vastav leping.

Sven Lass tõdes, et Teho on lepingud ümber kantinud Teho Eesti Teehooldus OÜle. Eelmisel linnavolikogu istungil kerkis päevakorda küsimus, millise teehooldustöid teostava firmaga omab Põltsamaa linn hetkel lepingulist suhet.

Eelmise aasta 17. detsembril teavitas Põltsamaa linnavalitsus ASi Teho sellest, et Teho Eesti Teehooldus OÜ ja Teho ASi vahel on sõlmitud ettevõtte üleandmise leping. Kõnealune leping on kooskõlas võlaõigusseaduse vastava sättega. Sellest seadusesättest tulenevalt lähevad ettevõttele kuuluvate asjade ja õiguste kõrval selle uuele omanikule üle ka ettevõttega seotud kohustused, muu hulgas töölepingutest tulenevad kohustused töötajate suhtes.

Seega ei ole Põltsamaa linna kui teise lepingupoole nõusolekut lepingu üleminekuks vaja. Sven Lassi sõnul ei ole Teho Eesti Teehooldus OÜ võlgu  maksuametile ega kolmandatele isikutele. Seevastu Teho võlgneb Maksuametile umbes 47 000 krooni, lisaks pankadele ja liisingufirmadele 2-3 miljonit krooni. Kas Teho võlad kantakse üle Teho Eesti Teehooldus OÜle, seda aselinnapea praegu veel öelda ei osanud. Samas pole Põltsamaa linnavalitsusel ka linnas teehooldustöid tegevale firmale töö osas pretensioone. </font>

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus