Teeme oma linnad korda

Juba praegu tuleb pidada kaunimaks Põltsamaa aedlinna. Kui siia lisada juurde ordulinnus, 16. sajandi Liivimaa pealinna statuut, Ants Paju rajatud Sõpruse park ja veel palju muud, on Põltsamaa juba praegu vabariikliku tasemega turismiobjekt.

Suured eelised turismi valdkonnas on Mustveel oma kauni Peipsi rannajoonega. Turistid toob kohale suur rahvusvaheline magistraal. On tarvis ainult häid ideid ja raha. Aedade kujundus ja heakord on Mustvees aga praegu allpool arvestust.

Looduse poolt unustatud Jõgeva linn vajab turistide ligimeelitamiseks tõsist ja mõtestatud tööd. Kõige rohkem pakub huvi pooleliolev Sõnajala-Turu-Ravila elurajoon. Siin on palju hästi ehitatud ja ilusaid kõrge hinnaklassiga maju. Haljastus sealjuures juhuslik ja pooleli.

Reservmaid ei niideta aastas kordagi. PRIA kontor ja teised tähtsad asutused ning kaubakontorid toovad seda kõike vaatama kogu maakonna rahva. Kui linn ja majaomanikud kulutaksid siia veel 2-3 protsenti senipandust, võib sellest elurajoonist kujuneda Jõgeva tõmbekeskus.

Teiseks erihaljastust nõudvaks piirkonnaks on Pedja jõe kallas. Palju annaksid siin juurde väheesinevate kerapajude salgud. Materjali selleks saate Kuremaa järve äärest. See ilmestaks aga kogu raudteetaguse linnaosa nägu.

Eeskujuks saagu Türi linn oma aedadega. Et läheneb Türi lillelaat (20. ? 22. maini), tuleks linnade ja asulate haljastuse eest hoolitsevatel inimestel sellest maksimaalselt osa võtta. Organiseerida bussid huvilistele, kes leiavad sealt kõik oma aedade jaoks. Kõige tähtsam ? näha linna terviklikku väljakujunemist Eesti kauneima haljastusega linnaks.

Miks ei võiks meie linnad 5-10 aasta pärast olla Türi linnale võistluspartnerid? Omavalitsusjuhid näeksid, kuidas seal abistatakse ettevõtlikke oma kodu kaunistamisel.

Eeskuju võtta on meil palju Põhjamaade ja Kesk-Euroopa naabritelt, kus oleme küll palju käinud, kuid vähe nähtut järele teinud.

Praegu sarnaneme oma hallide talumajadega ja sissekukkunud mitte kellelegi vajalike farmidega rohkem idanaabri hallusega. Kahjuks.

ENDEL SÖÖT, aiandushuviline

blog comments powered by Disqus