Teeme ära, kuid mitte ainult korra aastas

 

Põltsamaa avatud noortekeskuses peetud vabatahtliku tegevuse koolituspäeval osalejad tunnistasid, et maikuu esimesel laupäeval juba traditsiooniks saanud talgupäev  Teeme ära on tore ja vajalik, kuid vabatahtlikku tööd võiks teha märksa sagedamini.

Käesolev aasta on kuulutatud vabatahtliku tegevuse aastaks. Põltsamaal teoks saanud vabatahtliku tegevuse koolituspäeva organisaator Anna Gramberg Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskusest (VTA) lausus, et nende esindajad käivad igas maakonnas tutvustamas, mida taoline aasta endast kujutab. “Tahame innustada inimesi enda ja oma kodukoha heaks midagi kasulikku ära tegema,” toonitas koolituspäeva juht.

Enamasti teevad vabatahtlikud tööd tutvusringkondade või sõpruskondade piires, kas oma kogukonna heaks või ühiskonna jaoks laiemas mõttes. Vabatahtliku tegevuse skaala on väga lai, sest aktiivseid inimesi jagub külaseltsidesse, noortekeskustesse, samuti suurematesse ühiskondlikesse organisatsioonidesse nagu Kaitseliit, Noorkotkad, Kodutütred jne. Anna Grambergi sõnul on selliseidki inimesi, kes  endale ise ei teadvusta, et nad vabatahtlikult töötavad. Nii võib keegi aidata oma naabrimemme talle poest süüa tuues või küttepuid tuppa tassides. Koolituspäeva eesmärgiks on kutsuda vabatahtliku tegevuse juurde neidki, kes siiani sellele  mõelnud pole. Inimesed peaksid mõistma, et vabatahtliku tegevusega tehakse head ka endale, omandades uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi. Vabatahtlik tegevus on suunatud ka töötutele inimestele, kes vabatahtlikuna töötades aktiivsed püsivad ja ennast sel moel tõestada saavad. 

Vabatahtlikuks olemine on elustiil

Põltsamaa noortekeskuse juhi Heidi Paaborti sõnul iseloomustab vabatahtliku tegevusega seotud inimest  pühendumus. See tegevus pole neile eesmärk omaette, vaid on kujunenud elustiiliks. Heidi Paaborti hinnangul toimis vabatahtlik tegevus paremini palju aastaid tagasi, kui käidi üksteisel talgu korras abiks näiteks kartuleid võtmas, ilma et selleks kampaaniat oleks pidanud korraldama.

Paaborti kinnitusel on Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus kuni mai lõpuni ühtlasi Jõgevamaa vabatahtlike keskus. Seejärel loodetakse selgeks saada, kuidas Jõgeva maakonnas vabatahtlik tegevus edaspidi peaks toimima. Tänavu toimub Jõgevamaal üleriigiline naiste tantsupidu, mille ettevalmistamisele ja läbiviimisele kaasatakse hulgaliselt vabatahtlikke. “Põltsamaa noortekeskus on just see paik, kus huvilised, kes soovivad suurpeol vabatahtlikena kaasa lüüa, vajalikku infot saavad. See on meie keskuse roll,” toonitas  Paabort, kes näeb noortekeskuse heade koostööpartneritena nii maakonna külaseltside kui ka  Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse esindajaid.  

Korrastatava objekti omanik peab teada olema

Jõgevamaa tänavuse talgupäeva maakondlik koordinaator Pille Tutt lausus, et talgupäeva üks koordinaatoritest on Eesti külaliikumise ühendus Kodukant. Teeme ära talgupäeva koordinaator ei hakka tema sõnul kellelegi ette ütlema, mida üks või teine seltskond sellel päeval tegema peaks, vaid see otsustatakse koos piirkondlike koordinaatoritega kohapeal. Tutt soovitas lisaks tavapärasele töötegemisele kaasata talgupäeva ka mõttetalgud ning pillimäng ja laul. Samuti soovitas ta pakkuda talgulistele ka kehakinnitust — suppi, teed ja saiakesi või midagi muud.

Kui talgutööks on valitud mingi korrastamist vajav objekt, siis tuleb tingimata eelnevalt kindlaks teha, kellele see kuulub. Pille Tutt soovitas ka talgupäevale kaasa võetud lastel hoolega silm peal hoida. Tuleb jälgida, et lapsed tööriistu õigesti käsitseksid. Tänavu kutsutakse üles kirja panema ka talgutega seotud lugusid, et praegune talgutraditsioon kirjasõnas tulevastele põlvedele säilitada. 

Jõgeval arutletakse kodulinna maine üle

Koolituspäeval osalenud Jõgeva linnavalitsuse peaspetsialisti Erki Tederi sõnul on vabatahtlik tegevus talle alati südamelähedane teema olnud ning tal on vahel raske määratleda, kus jookseb piir vabatahtliku ja ametialase töö vahel. Mitmel aastal on ta olnud Teeme ära kampaania eestvedaja Jõgeva linnas. Tederi sõnul võivad Teeme ära kampaania algatada kõik, kes seda soovivad ja kellel on ideid, mida selle raames ette võtta.

Jõgeva linnavalitsuses algatasid talgupäeva kampaania Erki Teder ja keskkonna peaspetsialist Jaan Vahtla. Mida 7. mail Jõgeva linnas  täpsemalt ette võetakse, seda pole veel otsustatud, kuid talgupäev kavatsetakse läbi viia selliselt, et päeva esimesel poolel tehakse kavandatud talgutöid ning teisel poolel mõeldakse ühiselt Jõgeva linna mainekujundusele ja turundusega seotud probleemidele.

Põltsamaa Ringtee tänava kortermaja elaniku Annika Kallasmaa sõnul plaanivad nemad oma maja elanikega korrastada talgupäeval maja lähedal asuvat laste mänguväljakut. Kas kõik kavas olevad tööd sellel päeval ära teha jõutakse, ei osanud ta öelda, kuid põhiline loodetakse ära teha.

Nii Erki Teder kui Annika Kallasmaa olid ühel meelel selles, et vabatahtlik tegevus seostub enamiku inimeste jaoks kevadise kampaaniaga, kuid tegelikult võiksime kõik palju sagedamini ühel või teisel tööl  vabatahtlikult kaasa lüüa.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus