Teaduskooli kursused põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele

TÜ Teaduskool (TK) alustab oma 41. õppeaastat ning ootab oma endisi ja uusi õpilasi kaugkoolituskursustele. TK annab üldhariduskooli õpilastele võimaluse saada süvendatud õpet mitmetes ainetes. Pakume koolide õppekava rikastamiseks mitmel tasemel kursusi matemaatika, füüsika, keemia, programmeerimise, bioloogia, geograafia, meditsiini, keeleteaduse (lingvistika) ja filosoofia vallast. Uute kursustena algavad käesoleval õppeaastal gümnaasiumiastmele tõestusülesannete kursus matemaatikas ja rahvaluulekursus. Põhikooliõpilastel on sel aastal taas võimalik saada näpunäiteid esimeste sammude tegemiseks teaduslikus uurimistöös, gümnaasiumiõpinguteks valmistujatele peaks palju kasulikku pakkuma õpioskuste kursus.

Eeskätt näeme oma kursuslastena niisuguseid võimekaid õpilasi, kellele ei piisa kodukooli pakutavatest võimalustest oma lemmikalaga tegelemiseks. Koolidele on meie poolt pakutavad kursused heaks võimaluseks andekamatele õpilastele võimete- ja huvikohaste individuaalsete õppekavade koostamiseks. Kursused on üles ehitatud üheaastaste moodulitena, mis annavad õpilastele paindlikud õppimisvõimalused. Teaduskooli õppetöö toimub üldjuhul kaugõppe vormis (veebipõhiselt, WebCT keskkonnas, tavaposti ja/või e-posti vahendusel).

Teaduskooli saab õppima asuda sisseastumiskatseteta, eelduseks on eelkõige tõsine huvi ja valmisolek iseseisvaks tööks. TKs on võimalik õppida nii individuaalselt kui ka rühmana (kollektiivõpilasena).

Kursuse lõpetanule väljastatakse TÜ tunnistus. Kollektiivõpilased saavad tõendi osalemise kohta. Möödunud õppeaastal osales Teaduskooli kursustel üle 1500 õpilase, tunnistusega lõpetas kokku 967 õpilast 160 koolist. Nende seas on ka 25 õpilast Jõgevamaa koolidest: A. Haava nim. Pala Koolist, J. V. Veski nim. Maarja Põhikoolist, Voore Põhikoolist, Jõgeva Gümnaasiumist ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumist.

Täpsem vastuvõtuinfo, kursuste nimekiri ja kirjeldused ning internetipõhine registreerumisvorm on Teaduskooli kodulehel http://www.ttkool.ut.ee/0607vvinfo.html

Info: tel 7 375 581, e-post: ttkool@ut.ee

Natalia Nekrassova,
Teaduskooli õppetöö spetsialist

blog comments powered by Disqus