Teadlased panustavad põllumajanduse keskkonnasäästlikkusele

 

Eesti Taimekasvatuse Instituudi Jõgeva alevikus ja Sakus töötavad teadlased püüavad vastastikuses koostöös suurendada keskkonnasäästliku taimekasvatuse osakaalu põllumajanduses, millele aitab kaasa ka loodusesõbralikumate väetiste kasutamine.

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi ja Eesti Maaviljeluse Insituudi ümberkorraldamisel loodud Eesti Taimekasvatuse Instituudi Jõgeva alevikus ja Sakus töötavad teadlased teevad vastastikust  koostööd mitmete agrotehnoloogia valdkondade arendamiseks.

“Koostöö hõlmab erinevaid valdkondi, põhiliselt keskendume aga mullaharimisele ja väetamisele,” ütles instituudi direktor Mati Koppel.

“Peame ka oluliseks edendada keskkonnasäästlikku taimekasvatust ning võtta senisest rohkem kasutusele loodusesõbralikke väetisi ka sellises põllumajandusettevõtluses, mille otseseks  eesmärgiks pole ökotootmine. Seda silmas pidades valmistatakse ette taotlused raha saamiseks Euroopa teaduskoostöö võrgustiku raames käivitatud programmidest,” märkis teadusasutuse juht.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus