Tartus tutvustati Laiuse kihelkonna rahvalaule

Akadeemilise rahvaluule seltsi aasta esimesel kõnekoosolekul Tartus pidas Taive Särg ettekande „Laulude ja muusikaliste häälitsustega lood“. Ettekandes vaadeldi laulmist rahvajuttudes, mille seas on näiteks lauludega muinasjutud, looduskõnelused, lauludega anekdoodid.


Tekstide ja inspiratsiooni allikaks on olnud Eesti rahvaluule arhiivi materjalid ning nende põhjal Kristi Salve ja Vaike Sarve koostatud „Setu lauludega muinasjutud“ (1987) ning Pille Kippari „Eesti loomamuinasjutud“ (1997).
Liina Saarlo, Kristi Salve ja Janika Oras esitlesid akadeemilist regilauluväljaannet „Vana kannel“, mille XIII köide koondab Laiuse kihelkonna lauluvara. Väljaanne sisaldab 1709 laulu- ja loitsuteksti ning 60 fotot ja käsikirjanäidet. Asjahuviline leiab ka ülevaated Laiuse ajaloost (Andres Andresen), regilaulude keelest (Jüri Viikberg), Laiuse laulutraditsioonist, laulikutest ja kogujatest ning viisidest.
„Vana kandle“ andis välja EKM teaduskirjastus, selle valmimist toetasid Eesti haridus- ja teadusministeerium, Euroopa Liit Euroopa regionaalarengu fondi kaudu, Eesti kultuurkapital ning SA Eesti rahvuskultuuri fond.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus