Tartus tunnustati parimad politseiametnikke

Suurima autasu pälvis Jõgeva politseijaoskonnast kriminaaltalituse vaneminspektor Kaili Tooming, kes tunnistati eeskujuliku politseiniku aumärgi vääriliseks. Statuudi järgi võib politseinik sellise aumärgi pälvida vaid korra teenistuse jooksul.

Lisaks sellele andis prefekt Aivar Otsalt üle Lõuna politseiprefektuuri 2005. aasta parimatele politseinikele ja teenistujatele üle teeneplaadid. Jõgeva politseijaoskonnast pälvis teeneteplaadi Kaili Tooming, kes tunnistati 2005. aasta parimaks kriminaalpolitseinikuks. Jõgeva politseijaoskonna parima korrakaitsepolitseiniku au 2005. aastal pälvis Mustvee konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel Andrus Väits.

Lõuna Politseiprefektuuri 2005. aasta ?Parimaks teoks? valiti Valga suuroperatsioon 10.-11. detsembril 2005.

Politseipeadirektor Raivo Aeg annetas pikaajalise teenistuse eest Eesti politseis pikaajalise teenistuse teenistusmärgi ?15 aastat laitmatut teenistust? Lõuna Politseiprefektuuris kokku 167 ametnikule. Jõgeva politseijaoskonnast said need märgid 24 teenistujat:

Mustvee konstaablijaoskond: Peeter Jazõkov, Olavi Kool, Jüri Jõessar;
Põltsamaa konstaablijaoskond: Riina Jürisoo, Georg Kolbasov, Tiit Seer, Toivo Tell, Maie Kabin;
Jõgeva politseijaoskond: Valentin Keki?ev, Helle Martinson, Eduard Onopa, Koit Merimaa, Ivo Ploom, Liia Rebane, Tanel Rohtmets, Kalle Sepp, Agu Viitkin, Priit Vipper, Margus Aadusaar, Enn Kiipli.

Pikaajalise teenistuse eest Eesti politseis annetas politseipeadirektor pikaajalise teenistuse teenistusmärgi ?10 aastat laitmatut teenistust? Lõuna Politseiprefektuuris kokku 47 teenistujale. Jõgeva politseijaoskonnale tõid need aumärgid viis politseiametnikku:

Mustvee konstaablijaoskond: Kunnar Müürsepp, Rita Sorgina;
Põltsamaa konstaablijaoskond: Üllar Kiisler, Aivar Saar;
Jõgeva politseijaoskond: Kajar Pent.

Klaire Ründva
pressiesindaja

blog comments powered by Disqus