Tartumaa parimad õpetajad on ka Tabivere ja Maarja-Magdaleena põhikoolis

Tartumaa aasta õpetaja laureaadiks on Tabivere põhikooli direktor Piret Siivelt, kes pärjati Tartumaa aasta klassijuhatajaks.


Aasta tugispetsialistiks kuulutati sama kooli tugispetsialist Kairit Vassil ja aasta põhikooli õpetajaks valiti Johann Voldemar Veski nimelise Maarja-Magdaleena põhikooli muusikaõpetaja Kristiina Raja.
Piret Siivelt ütles, et tal on väga hea meel, et kooli õppe- ja arendusjuht on märganud ja hinnanud tema tööd klassijuhatajana ning esitanud kandidaatuuri tunnustuseks maakondlikule komisjonile.

Head õpetaja tunnevad oma õpilasi

„Klassijuhatajal peavad olema väga head suhted õpilaste ja nende vanematega. Oluline on tunda kõiki õpilasi, nende eripära ning jagada hoolivust ja arusaamist. Meil on väga hea infovahetus omavahel Messengeri grupis. Õpilased julgevad alati küsida igasuguseid küsimusi ja saavad tavaliselt minult ka väga kiirelt vastuseid. Kui alustasin klassijuhatajana tööd, oli minu klassiks 4. klass. Praegu on need õpilased kaheksandasse jõudnud. Korraldasime igal veerandil klassiõhtu, kus valmistasime ise toidud ning alati oli meeskond, kes vastutas meelelahutuse eest. Oleme osa võtnud erinevatest konkurssidest, kus on vaja rakendada meeskonnatööd ja loovust. Üle-eelmisel õppeaastal osalesime Rimi retseptikonkursil, kus saavutasime teise koha ja 800 eurot klassi raha. Selle eest käisime eelmisel sügisel kahepäevasel reisil Lätis.“
Siivelti sõnul on igal klassijuhataja tunnil ka sisu, kus tegeletakse planeerimisega, eesmärkide seadmisega ja analüüsiga. Igas kuus on üks klassijuhataja tund KiVa tund. Kairit Vassil töötab Tabivere põhikoolis tugispetsialistina 2012. aastast. „Hea tugispetsialist teab ja tunneb, milles on su kooli õpilased tugevad, mis neid huvitab ning kuidas ja kellega veedavad vaba aega. Tähtis on siiras ja avatud suhtlemine peredega. Välistada tuleb hinnangute andmine ja süüdistamine,“ rääkis Vassil.
Silmas pidades ajakohase koolimaja avamist Tabiveres märkis Kairit Vassil: „Tabivere koolil on nüüd olemas kõik tingimused, et pakkuda parimat võimalikku tuge. Koolimajas on spetsiaalsed ruumid koos vastava läbimõeldud sisustusega, mis on mõeldud väikeklasside ja üks-ühele õppijate tundideks. Olemas on vahendid ja ruumid erinevate loovteraapiliste tegevuste jaoks. Kogu väliala koos väliklassiga pakub võimalusi liikumiseks ja füüsilisteks tegevusteks, mida näiteks aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsed väga vajavad.“

Oluline muusika tegemise rõõm

Maarja-Magdaleena kooli muusikaõpetaja Kristiina Raja ütles, et temale on oluline muusika tegemise rõõm. „Väikeses koolis peame oluliseks võimalikult paljudele õpilastele võimaluste andmist, nii laulavad mudilaskooris kõik soovijad ning kontsertidel on igaühel võimalus esineda. Sellest soovist tulenevalt on meie koolis kaks korda aastas valla lauluvõistluse eelvoorust välja kasvanud Laulupärlikese kontserdid, üks neist alati enne jõule. Olen püüdnud elule puhuda tantsimise traditsiooni, koolis kapis seisvad rahvarõivad on minu Maarja-Magdaleenas töötamise ajal taas pisut tantsida saanud. Enda algatuseks pean kooli aulasse helitehnika soetamist ning kevadel vallalt sünnipäevakingiks saadud digiklaver oli sellele suurepäraseks täienduseks.“ Kristiina Raja on Maarja-Magdaleena koolis töötanud 2008. aasta sügisest. „Tunnustus kindlasti motiveerib. Samas olen realist ja tean ka oma nõrgemaid kohti. Kindlasti on selle tunnustuse taga oma roll ka minu tegemistel huvijuhina. Sellest sügisest asusin tööle ka Tabivere lasteaia muusikaõpetajana ning tunnustus annab indu enda tõestamiseks,“ lisas Kristiina Raja.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus