Taotluste arv Töötuskassale on võrreldes mullusega vähenenud

Keskmine töötuskindlustushüvitis novembrikuus oli 2736 krooni. Kui Eesti keskmine palk III kvartali Statistikaameti andmete põhjal oli 7786 krooni, siis töötuskindlustushüvitise saajate keskmine palk oli novembrikuus 6005 krooni. Maksimaalset töötuskindlustushüvitist, mis on 8423 krooni, saab novembrikuu eest 35 inimest. Enim taotlusi esitati Tallinna Tööhõiveameti vahendusel (191). Taotlusi laekus enam ka Ida-Virumaalt (76), Harjumaalt (44) ja Tartumaalt (41). Kõige vähem laekus taotlusi Läänemaalt (7) ja Hiiumaalt (4). Koondamishüvitise avaldusi rahuldati novembrikuus kümme. Tänavu on töötukassa rahuldanud kokku 98 koondamishüvitise avaldust, eelmisel aastal oli novembrikuu lõpuga rahuldatud 151 avaldust. Keskmine koondamishüvitise suurus novembrikuus oli 12 989 krooni. Kollektiivselt koondatute keskmine palk novembris oli 7595 krooni. Tööandja maksejõuetuse hüvitise taotlusi rahuldati novembris 21 ning hüvitist sai 144 inimest. Möödunud aasta novembrikuus sai hüvitist 188 inimest. Keskmine maksejõuetuse hüvitise suurus oli novembris 12 840 krooni. Maksejõuetuse hüvitise saajate keskmine palk oli 5191 krooni. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus