Tänusõnad kalafestivali korraldajatele

Teistkordselt toimunud festivali puhul võib juba öelda, et traditsiooniseeme on mitte lihtsalt külvatud, vaid ka juuri ajama hakanud. Loodan südamest, et teise korra järel tulevad kolmas, neljas, kümnes jne festival.

Mitte ainult Jõgevamaa, vaid kogu Eesti vajab esinduslikku kala- ja veefestivali, kus lisaks meelelahutusele saab ka asjalikke kalamehejutte ajada. Lihtsalt aega veeta, muusikat nautida, rammu katsuda, kalatoite maitsta ja ka küsida ja otsida vastuseid meie kalanduse jaoks olulistele probleemidele.

Praegune aeg on kalandusele murranguline ? koostamisel on Eesti  kalanduse strateegia. Me ei tee seda kabinetivaikuses, vaid heas koostöös meie partneritega, nendega, kes kohalikku elu paremini tunnevad. Nendega, kes teavad konkreetse koha konkreetseid probleeme ning oskavad neist kildudest ka suuri üldistusi teha.

Sest tunnistagem, meil on kalanduses probleeme, millele vastuseid otsida: mida teha olukorras, kus kalaressurss on piiratud ja kalureid palju, kuidas arendada kalaturismi ja toetada kohalikke initsiatiivgruppe, kas ja kuidas moderniseerida kalalaevu, milliseid toetusi on kaluritel võimalik saada, kuidas jagada infot toetuste kohta.

Kui rahvakogunemised on ka kohad, kus rahvale tervislikku toitumist meelde tuletada ? ja seda kalatoidud kahtlemata on. Sest ärgem unustagem, et kalatoitude näol on tegemist ehtsate eesti toitudega.

Täname, et andsite meile võimaluse tulla kabinettidest välja, selgitada oma seisukohti ning kuulata rahva arvamust. Lihtsalt olla üheskoos. 

Tänud teile, jõgevamaalased, kala- ja veefestivali hea korraldamise eest. Kohtumiseni järgmisel aastal!

Rain Vändre,
Põllumajandusministeeriumi abiminister

blog comments powered by Disqus