Tänulõunasöök puuetega inimeste hooldajatele

“Kui pensionäre ja puuetega inimesi vahel toetustega või muul moel ka meeles peetakse, siis puuetega inimeste hooldajad jäävad tavaliselt täiesti tähelepanuta, nendega ei tegele keegi. Sellepärast otsustasime oma meeskonnaga need inimesed kokku kutsuda, et nende tänuväärset tegevust kasvõi mingilgi moel ära märkida,” ütles ettevõtmise mõtte algatanud vallavalitsuse sotsiaaltöötaja Kersti Juhandi, kelle igapäevatöö seisnebki peamiselt tegelemises puuetega inimestega ning nende probleemidega.

Suhteliselt suure piirkonnaga ja ligemale viie tuhande elanikuga Põltsamaa vallas on valla poolt puuetega inimestele koduhooldajaks määratud inimesi ühtekokku saja ringis. Vallavalitsuse töötajate hinnangul täidavad nad oma kohustust kõige enam just missioonitundest ja heast südamest, sest riigi poolt selle tarvis ette nähtud raha on küll pigem sümboolne. Ühekorraga kokku see rahvas enamasti ei saa ja kõik ehk ei tunnegi üksteist. Niisiis kujunes nende auks korraldatud tänulõunasöök ka omavaheliseks tutvumiseks. Samal ajal oli võimalus kõnelda oma probleemidest. Vallavalitsuse sotsiaalabiosakonna töötajad julgustasid kõiki ka edaspidi vallavalitsuse poole pöörduma.

Pidulikul lõunal Põltsamaa uues kohvik-restoranis pidas tänukõne vallavanem Toivo Tõnson. Laulu- ja luulepõimikuga esines Adavere ansambel Päikeseketrajad ning akordionil Vello Pelisaar Lustiverest. Meeles peeti ka sünnipäevalapsi ning märgiti eriliselt ära neid, kellel hooldatavaid kolm või enam. Nende seast pälvis kõige enam tähelepanu Valdur-Vello Kütt Rõstlast.

VAIKE KÄOSAAR       

blog comments powered by Disqus