Tänuhommik vastses pühakojas

 

Eile Mustvee Betaania koguduse uues palvelas toimunud tänuhommikusöögil tänas maavanem Aivar Kokk maakonna kirikutegelasi, omavalitsusjuhte, riigiasutuste juhte ning maakonnast valitud riigikogu liikmeid piirkonna hüvanguks tehtud töö eest.

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liitu kuuluva Mustvee Betaania koguduse pastor Paul Gill ütles tänuhommikusööki sisse juhatades, et tal on hea meel tervitada kokkutulnuid Eestimaa kõige uuemas pühakojas.

“See, et Eesti Vabariigi 90. juubeli aasta sündmustele Jõgevamaal tõmmatakse joon alla just Mustvees, on sümboolne: ka juubeliaasta avasündmus toimus täpselt aasta tagasi just Mustvees,” lisas Paul Gill.

Ka maavanem Aivar Kokk meenutas oma tervituskõnes aastatagust aega.

“Siis tundus taevas igavesti sinine olevat, riigiasutused tundsid end kindlalt, omavalitsused rõõmustasid jõudsalt täituvate eelarvete üle ning ettevõtjad tundsid, et kätte on jõudnud head ajad nendegi jaoks,” ütles Aivar Kokk. “Koos mulluse lumega sulasid ka illusioonid ja tegelikkus tuletas meile karmilt meelde, et rõõmude kõrval tuleb meil kokku puutuda ka probleemidega ning need üldjuhul ise lahendada. Näitas ju möödunud tuisune nädalavahetuski, et kui ainult teiste peale loodad, siis istud kolm päeva lumehanges. Nii et tulev aasta ei tule kerge kellelegi, ent koos tegutsedes suudame kindlasti palju ära teha. Selle eest, mida maakonna heaks juba teinud olete, tänan teid aga südamest.”

Majanduslanguse ja lumetormi kainestavast mõjust kõnelesid mõned teisedki sõnasaanud. Maksu- ja Tolliameti Lõuna Maksu- ja Tollikeskuse Jõgeva büroo juhataja Anu Kaste kutsus aga kuulajaid üles mõtisklema selle üle, kui suur peaks olema üks hästi toimiv regioon, ning tõestas oma asutuse reformimise näite abil, et kõik ümberkorraldused, mida tehakse kokkuhoiu sildi all, ei teeni iga kord sugugi seda eesmärki. Või kui teenivad, siis peetakse silmas üksnes asutuse, mitte klientide kulude kokkuhoidu.

iii

Tõmbavad koomale

Pole saladus, et paljud riigiasutused on end Jõgevamaalt ja teistest maakondadest üha koomale tõmmanud. Rahvusarhiivi koosseisu kuuluva Jõgeva Maa-arhiivi arhivaar Viive Maasalu tõdes siiski, et nende asutusel on senini päris hästi läinud: kuigi suguvõsauurijad saavad neile vajalikud dokumendid kätte enamasti internetist ja paljusid muidki päringuid saab teha interneti teel, pole Jõgeva Maa-arhiivile erinevalt Pärnu ja Viljandi omast veel kadu kuulutatud.

“Vaatamata internetipäringute tegemise võimalusele saab paljusid dokumente siiski ainult kohapeal kasutada, nii et meie lugemissaali on endiselt vaja,” ütles Viive Maasalu.

Kitsam ring

Tänuhommikusöögi leidis ta väga kena ürituse olevat. Nii temal kui ka teistel Jõgevamaal esindatud riigiasutuste juhtidel, omavalitsusjuhtidel ja kirikutegelastel oli au tänuhommikusöögil vastu võtta Jõgeva maavalitsuse aukiri Jõgevamaa hüvanguks tehtud töö eest. Lisaks maakonna eri konfessioonide kogudustele pälvisid maavalitsuse tänu EELK Tartu praostkond, keda esindas tänuhommikusöögil praost Joel Luhamets, ja Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit, mida esindas liidu president Meego Remmel. Ilusa muusikaelamuse pakkus kokkutulnutele Mustvee Gümnaasiumi tütarlasteansambel, mida juhendab sama kooli muusikaõpetaja ja üksiti Betaania koguduse juhatuse esinaine Reet Pappe.

Küsimusele, miks kutsuti seekord tänuhommikusöögile natuke kitsam ring inimesi kui ülemöödunud aastal Kuremaa lossi ja möödunud aastal Põltsamaa kultuurikeskusesse, vastas maavanem Aivar Kokk, et kuna maakonnas niikuinii ei ole nii suurt saali, kuhu kõik tänamist väärivad inimesed kokku kutsuda, siis mindi tänavu eri elualade inimeste eraldi tänamise teed.

“Haridustöötajaid täname 9. detsembril samuti Mustvees toimuval vastuvõtul, kultuuri- ja spordirahva tänuüritus on traditsiooniliselt jaanuari lõpus või veebruari alguses, ettevõtjate esindajatega peaksime kokku saama detsembri lõpus,” ütles Aivar Kokk.

Hea sõna vägi

Paul Gill tõdes, et tänuhommikusöök oli üks rahvarohkemaid üritusi, mis Betaania koguduse uues palvelas toimunud on.

“Palvela avamispidu oli ka väga rahvarohke ja hiljutise Oleviste meeskoori kontserdi ajal oli kirik suisa puupüsti täis,” ütles Paul Gill. “Tänuhommikusöökide korraldamise komme on aga väga ilus komme. Tänusõnu pole ju kunagi üleliia. Mina kui põhiametilt kooliõpetaja ei tea näiteks ühtegi last, kes oleks halvale teele läinud sellepärast, et teda on liiga palju tänatud. Küll aga olen näinud, kuidas halvale teele minnakse kurja sõna tõttu.”

“Olen osalenud kõigil kolmel Jõgeva maavanema korraldatud tänuhommikusöögil ja need on jätnud hinge väga sooja tunde,” ütles ka riigikogu esimees Ene Ergma. “Inimeste tänamine nende poolt tehtud töö eest on väga ilus ja vajalik. Tavaliselt oleme me ju kiitusega kitsid ning teeme suu lahti ainult siis, kui midagi või kedagi kiruda vaja.”

Tulevat aasta kohta ütles ka Ergma, et see saab olema igapidi keeruline.

“Kui me suudame aga riigi jätkusuutlikkuse kohalt õiged ülesanded püstitada ja hästi kaalutletud otsuseid vastu võtta, siis pole raskest olukorrast väljatulek sugugi võimatu,” ütles Ene Ergma. “Poliitikud on ju enne valimisi nagu stsenaristid filminduses: nad on meistrid kokku kirjutama efektseid ja trikirohkeid stsenaariume. Võimule saades satuvad nad aga rezhissööri rolli ning on sunnitud tõdema, et stsenaariumi teoks tegemine maksab ränka raha. Kui seda nii teravalt napib, nagu praegu, siis tuleks võtta julgus stsenaarium realistlikumaks ümber kirjutada.

Aga üldiselt peaksime meie, eestlased õppima rohkem naeratama ja üksteisele häid sõnu ütlema: juba sellestki läheb elu palju helgemaks.” iii

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus