Täna saab viimast päeva tuludeklaratsiooni esitada

Kolmapäeva hommikupoolikul luges allakirjutanu kokku korraga viisteist maksuameti büroosse tulnud tuludeklareerijat, kuid rahvas vahetus pidevalt ning klienditeenindajate juurde oli järjekord.

Maksumaksja Matti Oja ütles, et eks tulude deklareerimine jäi viimasele minutile hooletusest. Ta esitas abikaasaga koos ühisdeklaratsiooni ning natuke oli vaja ka deklareerimiseks nõu saada. Mehe sõnul tuli ka järjekorras seista, kuid väga palju see siiski aega ei võtnud.

Füüsilisest isikust ettevõtja Jakob Kuld deklareeris tulud eelmisel nädalal elektrooniliselt, raamatupidamise kordaseadmine võttis omajagu aega. Kolmapäeval käis ta saamas väljavõtet esitatud deklaratsioonist.

Teenindussaal on pidevalt rahvast täis

Maksu- ja tolliameti Lõuna maksukeskuse Jõgeva teenindusbüroo juhataja Anu Kaste ning vanemspetsialist Margit Lill ei osanud küll täpset öelda, kui palju tuludeklareerijad viimastel päevadel on käinud, kuid kinnitasid, et tööst puudust ei tule – teenindussaal on pidevalt rahvast täis. “Eile ja üleeile oli siin väga palju inimesi,” ütles Lill.

Margit Lille sõnul on kõige suurem osa viimasel tunnil tulude deklareerijatest FIEd ehk füüsilisest isikust ettevõtjad. “Need, kes tegelevad ettevõtlusega ja kes tahavad informatsiooni küsida, jätavad deklaratsiooni esitamise tihti kahjuks viimastele päevadele,” ütles Lill. Eilseks oli siiski ka enamik Jõgevamaa FIEdest tuludeklaratsiooni juba esitanud.

FIEdele, kes igapäevase raamatupidamisega ei tegele, tuleb selgitada, milliseid kuludokumente nad võivad arvestada, tihti vajavad nad abi tululiikide määratlemisel ja grupeerimisel- millisele reale nad mingi summa peavad kandma.

Et FIEd ei ole tihti endale raamatupidajat tööle võtnud, vaid püüavad ise hakkama saada, tekib neil tihti küsimusi.

Ühisdeklaratsiooniks vaja nõusolekut

Palju küsimusi ja segadust on tekitanud ühisdeklaratsioonide esitamine. Just need inimesed, kes deklareerivad interneti teel, küsivad palju.

“Paljud arvasid, et kui ta on tulud deklareerinud ja näidanud, et ta teeb seda koos abikaasaga, siis sellest piisabki, aga tegelikult peavad selleks nõusoleku andma mõlemad abikaasad,” selgitas Anu Kaste. “Teenindusbüroos on kliendi arvuti, sellega deklareerimist juhendab spetsialist, iseseisvalt said deklaratsiooni esitamisega hakkama vähesed, pidevalt tekkis ikka küsimusi,” lisas ta.

Sellel nädalal, täpsemalt esmaspäevast neljapäevani, võetakse tuludeklaratsioone vastu ka Põltsamaal. Esimesel päeval esitati seal kokku sada deklaratsiooni.

Deklaratsioonide esitamise võimalus on Põltsamaal just viimasel nädalal seetõttu, et maksuameti kogemus näitab: suur osa paberdeklaratsiooni esitajatest ? FIEd ? kipuvad seda tegema just viimasel minutil.

Esmaspäevahommikuse seisuga oli Jõgevamaal esitatud ja sisestatud kokku 9332 deklaratsiooni, mis on 84% prognoositavatest deklaratsioonidest. Samaks ajaks oli elektrooniliselt esitatud 7069 deklaratsiooni, mis moodustab prognoositavalt 64% kõigist esitatavatest deklaratsioonidest, aga see protsent võib lõppkokkuvõttes kujuneda veel mõnevõrra suuremaks. “Jõgeva maakonna jaoks on see suur protsent, peaaegu juba lagi,” ütles Anu Kaste.

Prognoosi järgi peaks Jõgevamaal tulusid deklareerima kokku umbes 11 000 inimest.

Interneti teel esitatud deklaratsioonide puhul on tagasimakstav summa üldjuhul suurem kui paberkandjal esitatute puhul. Kogemus näitab, et need, kellel on enammakstud tulumaksu tagasi saada, esitasid deklaratsiooni ruttu interneti teel ära, FIE del, kes kipuvad kohustust viimasele minutile jätma, tuleb aga pigem juurde maksta.

Mustvees deklareeritakse arvutis

Esmaspäevase seisuga oli Mustvees esitatud juba 90 protsenti eeldatavatest tuludeklaratsioonidest, neist koguni 88 protsenti elektrooniliselt.

Eelmisel aastal esitati Mustvees pea kaks kolmandikku tuludeklaratsioonidest elektroonilistelt, Põltsamaal 67 protsenti ja Jõgeval pooled maksumaksjatest. Eesti keskmine oli 61 protsenti. Kõige vähem deklareeriti tulusid elektrooniliselt Ida-Virumaal Alajõe vallas ? vaid 20 protsenti.

Tänavu on e-deklaratsioonide alusel enammakstud tulumaksu tagasimaksmine viie päeva jooksul hästi sujunud. “Ei ole kuulnud, et tõrkeid oleks. Oli isegi neid, kes ühel päeval deklaratsiooni esitasid ja juba järgmisel päeval raha oma arvele said,” ütles Margit Lill.

Kui juba eelmisel aastal olid kodulaenude intressid kontrollitud, siis selle lepingu alusel laenunumbreid esitanuid enam täiendavalt ei kontrollitud. “Koolituskulude kohta edastatud informatsioon on tänavu paremini laekunud,” ütles Lill.

Järjekorra alusel on alustatud juba ka paberkandjal deklaratsiooni esitanutele enammakstud raha tagastamist.

ERALDI KASTI

Esitatud üle 380 000 deklaratsiooni

28 märtsi hommikuks oli üle Eesti esitatud ja sisestatud ligi 380 tuhat deklaratsiooni, mis on 88 protsenti eelmisel aastal esitatud tuludeklaratsioonidest.

Läbi e-maksuameti oli esitatud 314 584 tuludeklaratsiooni, paberdeklaratsioone sisestatud üle 64 tuhande ning eeltäidetud deklaratsiooni väljatrükki oli küsinud 120 475 inimest. Elektrooniliste deklaratsioonide rekord püstitati 15. veebruaril, kui neid esitati 42 333.

Maksu- ja tolliameti pressiesindaja Liis Plakki sõnul võetakse vastu ka hilinenud deklaratsioonid. Maksuametil on õigus trahvida inimesi, kes deklaratsiooni esitamisega hilinevad, kuid seda võimalust on vähe kasutatud.

Maksuametil on aega tagastada enammakstud tulumaksu füüsilistele isikutele 30. juunini ja FIEdele 1. oktoobrini.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus