Talupidajate liit ei ühinenud tootjate liiduga

Päevakorras olnud liitumisest Jõgevamaa Tootjate Liiduga ei saanud seekord asja: 41-st kohalolnud liikmest hääletas ühinemise poolt 25 inimest. Liitumisotsuse jõustumuseks läinuks vaja häältest kaht kolmandikku ehk 28 häält. Asi on toores, seda on vaja enne täpsemalt arutada ja ühinemistingimused kindlaks määrata, kommenteerisid mitmed koosolekust osavõtjad. Liidu juhatus on MTÜ Jõgeva Tootjate Liiduga ühinemisläbirääkimisi pidanud. Tootjate liidu tegevjuht Urmas Ingver ütles, et juba nelja aasta eest tehti talunike liidule ühinemisettepanek. Kahe katusorganisatsiooni eesmärgid ja esindatavate ring kattuvad suurel määral. Liitumise põhjustena toodi koosolekul välja talunike liidu liikmete arvu vähenemine, samuti eelarve puudulikkus iseseisva tegevuse jätkamiseks. Nenditi ka, et süüdistada ei saa konkreetselt kedagi, sest juhid on tihti vahetunud, aktiviste vähe ning rasked ajad kestnud tegelikult juba neli aastat. Liidu mullune kahjum küündis 127000 kroonini. Laenude, mille tagasisaamine küsimärgi all, kogusumma ulatub 76000 kroonini. Talunike liidu juhatuse esimehe kohuseid täidab alates selle aastat oktoobrikuust ühiskondlikus korras Rita Kivisaar. Kui ta palus märku anda, kes saalisolijatest saaks ja tahaks liidu juhtimises ja kriisist väljatoomisel abiks olla, valitses saalis täielik vaikus. Jõgevamaa Talupidajate Liitu kuulub 169 liiget. Järgmisele üldkoosolekule kogunevad liidu liikmed jaanuari teisel poolel. ANDRES LOORAND

blog comments powered by Disqus