Talumuuseum tähistas juubelit

Paduvere talumuuseumis tähistati nädal tagasi muuseumi 40. sünnipäeva ja avati kunagise Kõola kooli osaliselt taastatud hoone, kus saab tutvuda kohalikku kooli- ja kodulugu ning Vaimastvere kandis sündinud kirjanikku Hugo Raudseppa tutvustava väljapanekuga.

Plaan tühjalt seisev Kõola koolimaja (selles tegutsenud kool suleti 1969. aastal) Paduvere talumuuseumi territooriumile tuua oli MTÜ Paduvere Talumuuseumi Selts juhatajal Tiit Läänel ammu, ent varem polnud selleks suureks ettevõtmiseks aega ega võimalusi.

“Selts ostis koolihoone ära juba üle kümne aasta tagasi. Oleksime me selle kohe ära tuua saanud, oleksime saanud päästa suurema osa majast, nüüd tuli natuke vähemaga piirduda,” ütles Tiit Lääne.

Kui tavaliselt valmib kõigepealt maja projekt ja selle põhjal asutakse otsima materjali, siis Kõola kooli puhul talitati vastupidi: eemaldati vana koolimaja küljest kasutuskõlblikud palgid ja talad ning seejärel kavandati hoone, mida neist Paduverre üles ehitada oleks võimalik.

Vana ja uus

“Nii et kes loodab siin näha seda 1877. aastal ehitatud ja 1883. aastal juurdeehituse saanud Kõola koolimaja, mida nad oma koolipõlvest mäletavad, peab pettuma: täna avatud maja seda kuigivõrd ei meenuta. Ent Euroopa Liidu rahaga ei olegi võimalik püstitada kohe-kohe kokkukukkuvat hoonet, vaid peab tegema midagi vastupidavamat. Ent kui pealtpoolt on hoone kaetud uue laudvoodriga, siis seespool on näha autentsed koolimaja seintest pärinevad palgid,” ütles Tiit Lääne.

560 000 krooni maksma läinud keerulise ehitustöö tegi OÜ Juta&Kaido, seda rahastas külade uuendamise ja arendamise investeeringumeetmest PRIA, kaasrahastajaks oli Jõgeva vallavalitsus. Lisaks kahele suuremale ruumile, kus on väljapanekud, on hoones ka üks väiksem tuba, millest saab muuseumi kontor. Rekonstrueeritud Kõola koolimaja on ka muuseumi esimene köetav hoone, milles saab nüüd talvelgi üritusi korraldada.

“Olen tänulik kunagise Kõola kooli juhataja Aleksander Ilmoja pojale doktor Vello Ilmojale, kes andis muuseumi käsutusse kooliga seotud dokumente, ja neile, kes andsid kasutada kooliga seotud fotosid, semuti Endel Koitlale, kelle maal koolihoone senini seisis,” ütles Tiit Lääne.

Tõusud ja mõõnad

Tema isa Heino Lääne rajatud talumuuseumi neljakümneaastases ajaloos on olnud nii tõuse kui ka mõõnu. Praegu tundub olevat tõusuaeg. Järgmise pakilise ülesandena tuleb Tiit Lääne sõnul päästa muuseumi vanemate hoonete — rehielamu, aida ja suitsusauna — lagunenud katused. Vastav rahataotlus on PRIAs esimesed voorud edukalt läbinud. Lisaks sellele on Paduvere Talumuuseumi Seltsil plaanis rajada Pedja meiereisse muuseum-loomemaja, kus leiaksid asukoha valla ajalugu ja Eesti lipu lugu tutvustav väljapanek.

Muuseumi 40. sünnipäeva pidu jätkus aga vabaõhukonverentsiga “Minu esimesed kodud”, millel kõnelesid akadeemik Anto Raukas Eesti Ema monumendi püstitamise eestvedaja Hans Sissas. Pidustuste ajaks valmis Eesti Kultuurkapitali ja Jõgeva vallavalitsuse toetusel ka Kõola kooli ajalugu tutvustav almanahh.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus