TALO ja valitsus allkirjastasid palgaleppe

TALO liikmeskonda kuuluva riigieelarvest töötasu saava kõrgharidusega töötaja palga alammäär on järgmisel aastal vähemalt 6500 krooni kuus. Pooled leppisid kokku, et palga alammäära tingimusi käsitletakse kollektiivlepinguna ja selle täitmisel tagavad TALO liikmed palgaküsimuste osas töörahu, teatas sotsiaalministeeriumi pressiesindaja. Palgaleppe allkirjastasid sotsiaalminister Jaak Aab ja TALO esimees Toivo Roosimaa. Aabi sõnul on rõõmustav, et kõik kultuuri-, haridus- ja teadusasutusi haldavad ministeeriumid on valmis riigieelarvest palka saavatele TALO liikmetele ja teistele ametnikele kindlustama palga alammäära. Eriti tõstis ta esile munitsipaalkoolide õpetajate palga alammäära tõusu. Kohalike omavalitsuste kultuuri- ja haridusasutustele kinnitab palga suuruse kohalik volikogu, arvestades eelarvevahendite kasvu. Munitsipaalkoolide pedagoogide palga alammäärad kehtestatakse vabariigi valitsuse määrusega. Kultuuriministeeriumi pressiesindaja teatel tõuseb uuest aastast ligi 4500 kultuuritöötaja palk ning ministeeriumi haldusala ja avalik-õiguslike kultuuriasutuste töötajate keskmiseks töötasuks saab 7849 krooni. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus