Tallinna ülikoolid ei tee eesti keele õpet kohustuslikuks

Tartu ülikooli nõukogu võttis detsembris vastu otsuse Eesti teaduskeele edendamise kohta, mis näeb ühe punktina ette õppekavadesse vastava kursuse lülitamist, vahendab Postimees Online. «Kindlasti poleks vaja elementaarsel tasemel esseesid kirjutada, vaid keskenduda erialasele väljendusoskusele, millega tegelevad erialaõppejõud,» esitas Tallinna Ülikooli seisukoha akadeemiline prorektor Heli Mattiisen. Prorektori arvates ei suudaks semestripikkune ja kord nädalas toimuv kursus mingeid suuri puudujääke tasa teha ja kõigile tudengitele poleks seda ka vaja. Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Jakob Kübarsepp kinnitas, et mõnes sotsiaalteaduse valdkonda kuuluvas õppekavas on eesti keel kohustuslik ning teised tudengid saavad seda valida vabaainena. «Aine kohustuslikuks muutmine tekitaks meeletut vastuseisu juba õppekavade koostajate seas, sest kavad ajavad niigi üle ääre,» nentis Kübarsepp, mööndes samas, et tudengite puhul jätab soovida just oskus ennast lühidalt ja selgelt väljendada. Estonian Business Schooli õppeprorektori Heiki Päeva arvates on probleem täiesti aktuaalne, kuid kool ei saa seda ühe kursusega lahendada. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus