Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia alustab kevadsemestril viie uue kursusega

Alanud on registreerumine Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia kevadsemestri kursustele, mille hulgas on sel semestril uutena filosoofia, subkultuurid ning tervisedisain — kunstid teraapias. 2009. aastast alates on Õpilasakadeemia laiendanud oma tegevust ka Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžisse, kus saab osaleda ettevõtluse aluste ja informaatika – video koostamise kursustel.

2008/2009. õppeaasta kevadsemestril on Õpilasakadeemias kavas kokku 10 erinevat loengukursust: linnageograafia, rakenduspsühholoogia, sotsioloogia, kunstiajalugu; uutena filosoofia, subkultuurid ning tervisedisain — kunstid teraapias ning ettevõtluse alused ja informaatika — video koostamine Haapsalu kolledžis. Kahe kursuse toomine Haapsallu pakub Läänemaa noortele võimalust kodukandis ülikooliõpingutega tutvust teha ja uusi teadmisi ammutada, kuid loomulikult on oodatud Haapsalus pakutavast osa saama noored kogu Eestist.

Lisainfot kõikide Õpilasakadeemia kursuste kohta saab aadressilt www.tlu.ee/akadeemia.

Õpilasakadeemia kursustele saab registreeruda kuni 5. veebruarini, õppetöö algab 7. veebruaril infotunniga. Õpilasakadeemias toimub õppetöö nädalavahetustel ning ühe kursuse osalustasu semestris on 200 krooni. Õpilasakadeemia kursusi viivad läbi Tallinna Ülikooli õppejõud, kellele lisaks kaasatakse külalislektoreid ka vastava valdkonna spetsialistide hulgast

Registreerumine toimub veebiaadressil www.tlu.ee/akadeemia. Õppurite arv õpperühmades on piiratud.

Õpilasakadeemia algataja on Tallinna Ülikool ning koostööpartneriteks on haridus- ja teadusministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Swedbank,  Eesti Õpilasesinduste Liit, Tallinna Noorsootöö Keskus. Õpilasakadeemia loodi 2004. aasta sügissemestril., see on Tallinna Ülikooli juures tegutsev humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste süvaõppe kool kõikidele gümnaasiumide ja kutsekoolide õpilastele, kes tahavad ülikooli õppejõudude juhendamisel omandada teadmisi kooliprogrammist laiemas mahus. Õpilasakadeemia on nelja aasta jooksul lõpetanud üle 2000 noore kogu Eestist.

iii

LII ARASTE,  Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia projektijuht

blog comments powered by Disqus