Tallinna Televisioon näitab Poska-ainelist lavastust

Homme kell 18 näitab Tallinna TV Jõgeva Linna Teatri lavastust “Enne seda, kui sai rahu”. Laiusevälja külas sündinud riigitegelase Jaan Poska 150. sünniaastapäevale pühendatud lavaloo esietendus oli 23. jaanuaril Poska juubelipidustuste raames ning seda mängiti Kuremaa lossis ühtekokku kümnel korral.

Janek Varblase kirjutatud ja lavastatud loos meenutab Tartu rahukonverentsilt koju Tallinna sõitev Poska oma Riia vaimulikus seminaris ja Tartu ülikoolis õppimise aegu, tutvumist tulevase abikaasa Constance Ekströmiga, tegutsemist noore advokaadina, Tallinna linnavolikogusse kandideerimist jne. Lavastus ongi üles ehitatud mälupiltidena. Poska poliitikuelust on tükis siiski juttu vaid riivamisi.

“Poska poliitikuelu oli tihedalt täis pikitud olulisi sündmusi, nii et seda kujutama hakates oleksime seisnud väga keeruliste valikute ees: millised sündmused võtta, millised välja jätta,” ütles Janek Varblas.

Lavastuse teksti kirjutades olid talle toeks 2010. aastal ilmunud artikli- ja mälestustekogumik “Jaan Poska oma ja meie ajas”, samuti Laiuse kodu-uurijalt Asta Leitenilt saadud materjalid ja mõned üldisemad ajalookäsitlused.

Jaan Poskat kehastab Janek Varblas ise, teistes osades võib näha Ljudmila Vahtlat, Anni Zimmermanni, Rein Annukit, Kalle Jürgensit, Gunnar Vasemäge ja Indrek Uusmaad.

RIINA MÄGI

 

blog comments powered by Disqus