Tallinna Tehnikaülikool jätkab laienemist Tartusse

Teisipäeval, 24. jaanuaril kinnitas Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu arengukava aastateks 2006-2010. Mitmes arengukava punktis käsitletakse TTÜ Tartu filiaali väljaarendamisega seotud küsimusi. Erilist tähelepanu pööratakse inseneride koolituse laiendamisele Lõuna-Eestis. Selle tagamiseks nähakse ette TTÜ Tartu filiaali uue hoone ehitamist. Tööde esimese etapi maksumuseks on planeeritud 30 miljonit krooni.

Eelmise aasta algul käivitas Tallinna Tehnikaülikool Tartus Säästva Tehnoloogia Instituudi ning sügisel võeti inseneriõppesse esimesed üliõpilased. 2006. aastal võtab TTÜ Säästva Tehnoloogia Instituut üliõpilasi vastu ka maastikuarhitektuuri ja tööstusökoloogia erialade bakalaureuse- ja magistriõppesse. Lisaks on väljatöötamisel ehitiste restaureerimise õppekava.

Lembit Nei,
TTÜ Säästva Tehnoloogia Instituudi direktor

blog comments powered by Disqus