Tallinn tegi Tartule koostööettepaneku

“2011. aastal saab üks Eesti linn Euroopa kultuuripealinnaks. Selline suur eesmärk nõuab kõigi Eesti linnade ja valdade ühiseid jõupingutusi,” ütles Ratas Tartu linnapeale Laine Jänelsele saadetud kirjas, teatas Tallinna pressiteenistus. “On selge, et ükskõik kumb linn – Tallinn või Tartu – 2011. aastal Euroopa kultuuripealinnaks saab, peab ta lähtuma kogu Eesti huvidest, esindama väärikalt kogu riiki ja kõiki tema elanikke,” kirjutas Ratas. “Tallinna linnapeana kutsun Teid ühiselt arutama kultuuripealinna eesmärke ja ülesandeid.” Tallinna linnapea sõnul on koostöö eesmärgiks koostada selline tegevuskava, mis arvestaks kogu Eesti huve ning aitaks kaasa Eesti rahvusvahelise maine tõusule. Ratas tegi ettepaneku, et Tallinn ja Tartu sõlmiks vastavasisulise koostööleppe. “Kultuuripealinna tiitel annab võimaluse näidata Euroopale Eesti erilaadset kultuuri, meie kodumaa rikkumata loodust ja eestlaste külalislahkust ning tutvustada kõigile Eesti elanikele Euroopa kultuuri ja tema arengutrende,” lisas Ratas. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus