Tähistasime õpetajate päeva vanausuliste juures

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži õppejõud ning tugipersonal käisid 5. oktoobril õpetajate päevale pühendatud õppereisil vanausuliste elulaadiga seotud paikades Peipsiveerel. Reisi eesmärk oli tõsta teadlikkust ning suurendada sallivust Eestis elavate teiste rahvuste suhtes. Projekti toetasid Eesti Kolmandate Riikide Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Seni on saanud lõimumisega seotud projektides osaleda peamiselt vene keelt emakeelena kõnelevad inimesed. TTÜ Virumaa kolledži töötajatel on projekti toel võimalik ka Eesti põliselanikele meie multikultuurset ühiskonda tutvustada. Esimeseks teadlikkust ja sallivust tõstvaks ürituseks oligi õppereis Peipsi äärde, vanausulistega seotud paikadesse.

Külastatati Kolkja vanausuliste muuseumi, Varnja palvelat, Alatskivi lossi ning samovarimuuseumi. Õppereisil  koguti teadmisi vanausuliste igapäevaelust, traditsioonidest ning selle kultuuri kestmajäämisega seotud probleemidest. Kuuldud info murdis  Eesti elanike  kivinenud arusaamu siin elavatest venelastest.

Paljude kolleegide lemmikvaatamisväärsuseks oli Alatskivi loss, kus sai tänu toredale giidile ülevaate lossi- ja mõisakultuurist ning kohalikust turismiettevõtlusest.

Reisil osalenud nentisid, et taolisi ettevõtmisi peaks korraldama tihedamini, sest tööalased kohtumised jäävad põgusaiks ning siis vesteldakse vaid erialastel teemadel.

i

KAIRE VIIL, TTÜ Virumaa kolledži humanitaar- ja sotsiaalainete lektoraadi juhataja

blog comments powered by Disqus