Tähelepanematus võib autorentijale lisakulusid kaasa tuua

Euroopa Liidu tarbijanõustamise keskusse pöörduvad sageli need, kelle krediitkaardilt on pärast välismaal auto rentimist ootamatuid summasid võetud. Apsakaid juhtub mõnikord seetõttu, et rendilevõtja on lepingut pealiskaudselt lugenud, aga mõnikord võetakse tarbijalt suuri summasid ka alusetult.


Autorendilepingud on ettevõtete lõikes erinevad, sest EL tasandil ei ole ühtset regulatsiooni, nagu see on kehtestatud näiteks pakettreiside või interneti teel sooritatavate ostude puhul. Seega võta rahulikult aega lepingu lugemiseks juba kodus broneeringut tehes ja kohapeal.  Mõnikord on rendilepingus kirjas tarbijale kahjulikke tingimusi ning need on üles ehitatud selliselt, et tarbija ei hooma, milliseid lisatasusid ta allkirja andes maksma soostub.

Kuna autot renditakse kõige sagedamini just välisriigis, on lepingud enamasti võõrkeelsed. Palu endale esitada ingliskeelne rendileping. Suurematest ettevõtetest võib saada lepingu isegi eesti keeles.

Mitmesugused lisatasud võetakse tarbija arvelt maha pärast renditeenuse kasutamist ja tavaliselt ilma eelneva teavituseta. Lisatasud võivad olla lepingusse eelneva kooskõlastuseta sisse kirjutatud, mistõttu tuleb enne allkirjastamist veenduda, et summad klapivad.

Täpsusta broneerimisel, mida hind sisaldab, kas antud hind kehtib ka selles riigis, kust auto kätte saad või on sealsed hinnakirjad erinevad, ning kas autoga võib sõita ka välisriiki. Esialgne hind ei pruugi sisaldadaka kindlustust või muud lisanduvat tasu, näiteks kohalikud maksud, tasu laste turvatooli eest, õiguse eest kasutada teist juhti, GPS-seadme eest, hooajal kohustuslike rehvide eest, õiguse eest tagastada auto tühja bensiinipaagiga, kiirtee kasutamise perioodikaardi eest jms.

Kindlustus on oluline osa hinnast

Tankimist puudutavad kokkulepped võivad lepingus olla erisugused. Kui lepingus on nõutud tagastamine täispaagiga, siis tühja paagi puhul võib sellega kaasneda trahv, mis arvatakse maha sinu krediitkaardilt. Osad firmad lubavad auto tühja paagiga tagastada, aga siis on kütusetasu  märkimisväärselt suurem, kui oleks maksnud ise auto tankimine. Sellistel juhtudel tasub enne auto loovutamist toimunud tankimise kohta säilitada kviitung, millel on märgitud ka tankimise kuupäev ja kellaaeg. Soovitav on pildistada ka bensiinipaagi näidikut, et kaitsta end hilisema väite eest, nagu oleks auto tagastatud tühja paagiga. Sellised juhtumid ei ole harvad. Lepingus võib olla ka kokkulepe, et paagitäis kütust sisaldub rendihinnas ning rendifrma eeldab, et tarbija sõidab paagi võimalikult tühjaks.

Kindlustusfirmade vastutus erineb riigiti märkimisväärselt. Tavaliselt kehtib autorendi puhul vaid kõige üldisem kindlustus, mis ei pruugi katta eriolukordades tekkinud kahjusid. Täpsusta, mis saab siis, kui kindlustus ei kata autole tekitatud kahjude kõrvaldamise kulu ning millisel juhul kindlustus üldse ei kehti. Uuri ka, kas kindlustatud on ainult auto rentinud juht või laieneb kindlustus ka lisajuhile. Vastasel juhul võid õnnetuse korral ilmneda, et kindlustus ei kehtigi, kui roolis oli teine juht.

Auto kättesaamisel vaata see väga põhjalikult nii seest kui väljast üle. Kõikidest vigastustest, sh kriimustustest ja täketest, mille avastad auto kättesaamisel, kuid mida ei ole rendilepingus fikseeritud, tasub enne auto kasutamist teavitada rendifirmat ning nõudma, et need  kirjalikult vormistataks. Võimalusel tasub vigastusi ka pildistada.

Hoolikalt tuleb üle vaadata ka muu varustus ja võimalusel seda pildistada. Nõustamiskeskusse on pöördunud murelikke tarbijaid, kelle krediitkaardilt on võetud summa rehvipumba, tõkiskingade vms puudumise pärast, kuigi tarbija neid pagasiruumist ei eemaldanud. Hiljem võib selle tõendamine tarbijale keeruliseks osutuda.

Auto tagastamine väljaspool tööaega

Ka auto tagastamisel tuleb see hoolega koos rendifirma esindajaga üle vaadata ja kindlasti vormistada üleandmisakt, kus on fikseeritud auto seisukord. Kui aktis jäetakse mõned kohad täitmata, kriipsuta need enne allkirjastamist läbi, et hiljem ei oleks võimalik sinna midagi lisada.

Püüa vältida auto tagastamist väljaspool rendifirma tööaega. Vastasel juhul pead arvestama, et ettevõtte esindaja ei saa koos sinuga autot üle vaadata ja fikseerida auto seisukorda, sh läbisõitu. Siis võidakse sulle esitada arve auto kahjustuste kohta, mida sa ei ole põhjustanud. Paraku ei ole sul kuidagi võimalik tõendada, et neid kahjustusi ei esinenud autol sel ajal, kui see sinu valduses oli.

Kui sul on pretensioone autorendifirmale ja krediitkaardilt on võetud maha summasid ilma selgete põhjendusteta, esita rendifirmale kohe kirjalik kaebus. Seal pane selgelt kirja oma nõue ja lahendusettepanek tekkinud olukorra parandamiseks. Kui esitad kaebuse rendifirma kodulehel oleva vormi vahendusel, tee esitatud pretensioonist endale ekraanitõmmis (print screen), et kaebuse esitamist vajadusel tõendada. Ära kunagi lisa kaebusele originaale lepingust, tšekkidest vms.

Kui rendifirmaga omavahel lahenduseni ei jõua, siis tuleks abi saamiseks pöörduda tarbijakaitseameti juures tegutsevasse EL tarbijanõustamise keskusse, mis tegeleb just piiriüleste tarbijaprobleemide lahendamisega.

PILLE KALDA, tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert

blog comments powered by Disqus