Tabiveres särasid taas Laulupärlikesed

Laste lauluvõistlus Laulupärlike on Tabivere kandis juba väga ammusest ajast tõeliseks kevadekuulutajaks olnud. Erandit ei tehtud ka tänavu. Seoses vallapiiride nihutamisega kogunesid siinsesse rahvamajja võistlema ja ETV Laulukarussellile pürgima kogu suure Tartu valla laululapsed.


Osalejate arv kippus lähenema neljakümnele ja konkurents oli tihe. Kõige rohkem oli lauljaid 11-13aastaste vanusegrupis ja olgu etteruttavalt öeldud, et ka žüriile osutus just nende hulgast tublimate väljavalimine kõige kõvemaks pähkliks. Pärast ligi kolm tundi kestnud laulumaratoni tuli žüriil, kuhu kuulusid Mall Türk, Kadri Karjus ja Rauno Koorts, otsus langetada.

Kõige nooremate hulgast, ehk vanuserühmast 3-7 aastat, lähevad maakondlikule lauluvõistlusele Tartumaa Laululaps 2018 Rosanna Säälik, keda juhendab Külliki Levin, ja Diandra Leima, keda juhendab Kadri Savva-Tatrik. Võitjaks krooniti ka Laura Silm. 8-10aastastest pälvisid selle au ja võimaluse Katri Kade (juhendaja Külliki Levin) ja Johanna Katriin Reiljan (juhendaja Kadri Savva-Tatrik). Selle vanuserühma paremaks tunnistati veel Loreene Lille. Kõige vanematest Laulukarussellile pürgijatest tunnistati tublimateks Lee Holm (juhendaja Ingrid Otti) ja Karl Kurs, kelle õpetaja on Triin Saariste. Nemad kaks lähevad maakondlikule voorule, kuid  tugevaks esinejaks tunnistati samas vanuserühmas ka Teele Tammet.

Kõigi nimed, kes konkursil osalesid ja keda esile tõsteti, on kirjas Tabivere rahvamaja kodulehel ja selle leiab aadressil www.tabikas.ee

Lahkelt jagati eripreemiaid

Žürii polnud ka eripreemiatega kitsi, neid jagus igas vanuserühmas kahele. Laulma olid tulnud needki neiud-noormehed, kes vanuse poolest enam Laulukarussellile ei kvalifitseeru. Ja tundus loomulik, et 14-16aastaste hulgas olid sellised lapsest saati tuntud laululinnud nagu Mikk Kaasik, Mari-Liis Kirs ja Anette Koll. Mari-Liisi hääletas publik veel ka oma lemmikuks.

Parimaks juhendajaks pärjas žürii Tabivere põhikooli ja huvikooli õpetaja Triin Saariste. Tema käe all sai tänavu konkursiküpseks viis laululast, neist Karl Kurs pääses maakondlikule võistlusele ja Karl Sander Järvela pälvis eripreemia.

„Karl Kurs on tänaseks 6. klassi poiss, aga laulma hakkasime temaga juba 1. klassis. Muusikatunnis hakkas kõrva, et poiss peab kenasti viisi. Ja kui lapsel ka huvi on, saab koos tegutsema hakata.

Oleme temaga ikka n-ö põlve otsas harjutanud, kui mõni  suurem või väiksem laulusündmus ees ootab. Harjutame vahetundides, kui aeg klapib, siis ka pärast tunde. Aga  mina olen ka huvikooliga seotud, Karlil on jalgpallitreeningud, seega laulame siis, kui aega saame. Karl on alati laulda tahtnud ja mul on hea meel, et jalgpallihuvi pole muusikarõõmu välja tõrjunud. Ma pole kunagi kedagi solistina laulma sundinud, aga kui olen märganud, et on annet, siis olen lapselt küsinud, kas ta tahaks näiteks mõnel kontserdil esineda. Siit saab juba edasi minna, kui on huvi, ja oluline on muidugi ka esinemisjulgus. Mõnel lapsel on hääl ja musikaalsus, aga kui on vaja esineda, siis võib närv otsustaval hetkel üles ka öelda. Ja siis ei maksa muidugi peale käia, võib juhtuda, et mõne aja pärast tuleb ka julgus,“ rääkis Triin Saariste, kes on kakskümmend aastat Tabivere lapsi muusikaliselt harinud, nendega laulupidudel käinud ja konkurssideks valmistunud.

Ta on märganud sedagi, et kuigi tüdrukud on kahtlemata ka tublid ja lahedad, on poistega, kelle õpetaja on suutnud muusika-usku pöörata, omamoodi vahva harjutada.

Endised laululapsed jätkuvalt kodukandis

„Nii Karl Kursi kui Karl-Sander Järvela ja Karl Pärtliga oleme vahepealsetel aastatel osalenud ka poistelauluvõistlustel, mis on eriti toredad olnud. Poisid on saanud ennast proovile panna ja teisi poisse kuulata, mis on ju arendav ja neile ka huvitav,“ rääkis õpetaja Triin, kinnitades, et nii need kolm poissi kui Getter Kahar ja Marin Reinberg olid väga tublid ja innukad harjutajad.

„Hea, et nad said kogeda, kuidas laulmise kõrval ka oma närvipinge ja ärevusega hakkama saada. Räägime alati lastega, et laulmine pole spordivõistlus. Me läheme eelkõige laulma, mitte võistlema. Kui laulame südamest ja oleme harjutanud nii, et tunneme end laval hästi, ja kui seda märkavad ka kuulajad, siis ongi asi korda läinud.“

Ütlemata tore järjepidevuse märk on seegi, et lauluvõistluse žüriisse kuulus Rauno Koorts, kes ise kunagi samadel lavalaudadel hääle värisedes esimesi esinemiskatseid tegi.

„Seekord oli konkurss üsna tasavägine ja seetõttu oli ka otsuseid tunduvalt keerulisem teha.

Valla laienemine tõigi minu arvates kaasa võistluse kõrgema taseme, kompaktsuse. Mul oli iga etteastet väga põnev kuulata. Ja et võistlejate tase oli üsna võrdne, pidime otsuste tegemiseks lausa pisidetailidesse süüvima. Lastel oli kindlasti  põnevam, aga ka ärevam,“ jagas muljeid Rauno, kes töötab Tabivere lasteaias muusikaõpetajana, õpetab Tabivere huvikoolis akordioni ja lõõtspilli ning annab  solfedžotunde.

Omaaegne tubli laululaps on ka Tabivere rahvamaja juhataja Triinu Täpsi. Temagi kinnitas, et Laulupärlike oli väga tasavägine, eriti 11-13aastaste vanuserühmas.

„Kõik osalejad olid tõesti väga tublid! Ja kuigi järgmisel aastal ei ole ETV Laulukarusselli, korraldame kevadel kindlasti kohaliku võistluse, et lapsed saaksid rohkem lavakogemust,“ rääkis Triinu. Lauluvõistluse maakondlik voor ehk Tartumaa Laululaps 2018 toimub 19. mail Ülenurme muusikakoolis.

KAIE NÕLVAK

blog comments powered by Disqus