Tabiveres remonditakse vallateid ja korrastatakse rand

Tabivere valla tänavusse eelarvesse on planeeritud ka üksikisiku tulumaksu suurem laekumine ja vastavat raha kasutatakse omavalitsusele kuuluvate teede ja tänavate remondiks.

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu toetusel korrastatakse aga Tabivere ranna puhkeala.

Tabivere vallavolikogu esimees Kalev Kurs märkis, et ühehäälselt vastu võetud eelarvesse on planeeritud tulusid 1 837 946 , kulusid  1 948 022  ja finantseerimistehinguid 110 076 eurot.

“Maksud moodustavad tuludest 843 634 eurot, üksikisiku tulumaksu laekumiseks planeerisime  766 940 eurot, mis on suurem kui möödunud aastal. Selleks otsuseks andis julguse vastava maksuosa suurenemine jaanuaris ja veebruaris võrreldes mullu sama ajavahemikuga,” rääkis Kurs. “Täiendavaid tulumaksusummasid tahame kasutada valla teede ja tänavate remontimiseks. Viimasel ajal on eriti lagunenud just Tabivere aleviku teed, millest enamiku loodame korda teha,” lubas ta.

Vallavanem Aare Aunapi sõnul ehitatakse riigi raha eest Maarja-Magdaleenasse kergtee, kuhu valgustuse paigaldamist rahastab vald.

“Suurimaks investeeringuks on aga Tabivere ranna puhkeala korrastamine ja laiendamine.

Projekti rahastamiseks avanesid võimalused Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate kogu toetusel läbi Leader meetme. Valla omaosaluse katmiseks kavatseme aga laenu võtta.  Randa ehitatakse pingid, paadisillad ja grillimiskohad, paranevad ka parkimisvõimalused,” rääkis Kalev Kurs.

“Asjalikud ja huvitavad projektid on ka Maarja-Magdaleena kogudusel kiriku jätkuvaks renoveerimiseks. Kiriku katus on juba koguduse rahadega parandatud ja nüüd oleks tarvis  pühakojas  sees remonti teha.  Samuti vajab korrastamist pastoraadihoone. Paraku on omavalitsuse võimalused nendele töödele kaasa aidata piiratud.

Tabivere Gümnaasiumis on plaanitud jooksvat remonti 9399 euro eest. Rohkemaks vahendeid praegu ei jätku. Töid tuleks aga teha märksa suuremate summade eest, nüüdisajastamist vajab näiteks küttesüsteem ja fassaad.  Samuti oleks tarvis märksa suuremate summadega toetada Tabivere Vaba Aja Keskuse tegevust,” rääkis Kurs.

Positiivsemalt poolelt lisas volikogu esimees, et tänavune valla eelarve ei tingi vajadust omavalitsuse ja selle allasutuste töötajaid raha kokkuhoiu huvides tasustamata puhkusele saata.

“Eelarve suudab tagada paikkonna stabiilse arengu. Meie vallas on mitmed aktiivsed ja ettevõtlikud külaseltsid, kes tegutsevad ennekõike projektipõhiliselt. Omavalitsus püüab nende toimetamistele igati toeks olla, milleks on abi ka reservfondist,” ütles vallavanem Aare Aunap.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus