Tabiveres jäi volikogu esimees valimata

Teisipäeval peetud Tabivere vallavolikogu uue koosseisu esimesel istungil jäi vallavolikogu esimees valimata, sest seda ei õnnestunud nelja tunni jooksul teha. Vastavalt õigusaktile, tuli istung lõpetada. Vallavolikogu esimeesteks kandideerisid Veikko Soikonen ja Arthur Vaher, kes mõlemad esindavad volikogus Isamaa ja Res Publica Liitu, ning Rannar Raantse ja Eero Jakobson, kes on valitud volikogusse vastavalt Reformierakonna ja Keskerakonna nimekirjast.

 

Tabivere vallavolikogu praeguses koosseisus on viis kohta Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal, kaks mandaati nii Keskerakonnal, Isamaa ja Res Publica Liidul kui ka valimisliidul Tabivere valla Uus Kurss, ja üks Reformierakonnal.

Üleeilne istung algas aruteluga selle üle, mitu küsimust saab iga volikogu liige kandideerijale esitada. Rannar Raantse arvas, et küsimuste arv võiks olla piiramatu. “Volikogu esimehe valimine on sedavõrd vastutusrikas ja kaalumist nõudev teema, et kõik on tarvis ära küsida, mille vastu huvi tuntakse. Kandideerijatest tuleb otsustamiseks võimalikult palju teada saada,” põhjendas ta. Hääletamisel sai enamuse toetuse aga seisukoht, et iga volikogu liige saab esitada kolm küsimust.

Kandideerijate enesetutvustamiseks, küsimuste esitamiseks ja neile vastamiseks kuluvat aega aga ei piiratud. Sotsiaaldemokraat Sirje Simmo pakkus vallavolikogu esimeheks Õvanurme külas tegutseva põllumajandusettevõtja Veikko Soikoneni, Eero Jakobson aga firma Mayeri Industries Tabiveres asuva tehase juhi Arthur Vaheri, kes oli vallavolikogu eelmise koosseisu ajal aseesimees ja esimees. Arthur Vaher esitas kandidaadiks Tabivere Kommunaali juhatuse liikme Rannar Raantse. Raantse omakorda käis välja kaks kandidaati — Arthur Vaheri ja Eero Jakobsoni. Viimane on Tartu Ülikooli Kliinikumis arst. “Soovin istungil avaldatud seisukohtade põhjal otsustada, kellele kandideerijatest oma hääle annan,” lausus Raantse. 

Kaks kandidaati ühest erakonnast

Nii Veikko Soikonen kui ka Arthur Vaher esindavad Tabivere vallavolikogus Isamaa ja Res Publica Liitu. “Meil on Isamaa ja Res Publica Liiduga sarnased arusaamad Tabivere valla arengust. Koostööhuvi tekkis selles valimisnimekirjas kandideerinud Veikko Soikoneniga, kes sai valimistel kuuskümmend kuus häält. Leidsime, et see on piisav põhjus, et ta võiks volikogu esimeheks sobida,” rääkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja Kalev Kurs, kes oli kuni 2012. aasta kevadeni Tabivere vallavolikogu esimees. “Koalitsioonilepingut pole me veel sõlminud, kuid kavas on seda teha,” lisas ta. IRLi esindav Arthur Vaher polnud Kursi sõnul koostööst sotsiaaldemokraatidega huvitatud. 

Vaated valla arengule

Vastates volikogu liikmete küsimustele, pidasid nii Veikko Soikonen kui ka Arhtur Vaher oluliseks investeerimist koolimajade renoveerimisse nii Tabiveres kui ka Maarja-Magdaleenas ja teistegi valla asutuste kordategemisse. Vaheri sõnul on oluline taotleda mitme idee teostamiseks projektirahasid. Võimalikku haldusreformi silmas pidades märkis Soikonen, et Tabivere valla tõmbekeskuseks on Tartu ja kõige perspektiivikam võiks olla tulevikus ühineda Tartu vallaga. Vaheri sõnul tasuks aga kaaluda erinevaid variante.

Pärast vaheaega alustas enesetutvustusega Rannar Raantse, kes jutustas põhjalikult oma lapsepõlvest, ajalooõpingutest Tartu Ülikoolis, Tabiverre kolimisest, Reformierakonda astumisest ja tööst Tabivere Kommunaali juhatuse liikmena. Raantselt küsiti, millised on tema väljundid ja suhted Tabivere valla probleemide tutvustamiseks ja lahendamiseks. Ta märkis, et võib paikkonna valuküsimusi tutvustada mitmetele Jõgevamaa juhtivtöötajatele ja mitmete erakondade esindajatele riigikogus. Küsimustele suhetest maakondlikul ja üleriigilisel tasandil vastasid ka Veikko Soikonen ja Arthur Vaher. 

Istung jätkub

Kui istungi algusest (kell 16.00) hakkas mööduma neli tundi, tuli otsustada, mida edasi teha. Vastavalt õigusaktile, ei tohi istung üle nelja tunni kesta. Volikogu liikmete ühisel otsusel olnuks see võimalik, kuid koosolijad olid siiski katkestamise poolt.

Istung jätkub tuleval teisipäeval, mis Rannar Raantse jätkab vastamist küsimustele, kui neid talle veel esitatakse, ja volikogu esimeheks kandideeriv Eero Jakobson alustab enesetutvustusega.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus