Tabivere Gümnaasiumi uueks direktoriks valiti Piret Siivelt

Üsna uue kooliaasta eel valiti Tabivere Gümnaasiumi uueks direktoriks Piret Siivelt, kes on varem koolijuhina ametis olnud Tartumaal Laeva põhikoolis ja Kõrveküla põhikoolis.

Et Tabivere Gümnaasium uut juhti otsib, sai Piret Siivelt teada Postimehes ilmunud kuulutusest. “Elan Tartu vallas, Tabivere pole minu kodust kuigi kaugel, otseteed sõites vaid 13 kilomeetrit, nii et küllalt lähedal,” rääkis vastne direktor. Kui Tabiveres viie aasta eest koolijuhti otsiti, mõtles ta samuti konkureerida, kuid loobus tookord.

“Kodulähedane kool võlus mind ka tookord, aga olin Laeva kooli direktorina töötanud vaid aasta ja mõtlesin, et nii pole ilus — ühes  jõuad just sisse elada ja asjad käima saada ning kõnnid järgmisse kohta,” rääkis Piret Siivelt.

Läks hoopis nii, et  ta töötas kolm aastat Laevas ning läks siis kolmeks aastaks Kaagvere erikooli õpetajaks ja projektijuhiks. “Juba aasta tagasi tundsin Kaagveres, et minu potentsiaal on suurem, ma suudan rohkem panustada,” tunnistas ta.

Piret Siivelt on ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, kuid praegu tunde andma ei hakka. Kaagvere kooli kohta märkis ta, et sai seal hakkama, kuid kui keegi tuleks tema käest nõu küsima, kas minna sinna tööle või mitte, siis soovitaks ta kaaluda motiive ja ajaressursi kulutamise võimalusi. “Väga sügavalt tuleb järele mõelda, kas minna sinna või mitte ja kas tasub ennast nii palju kulutada,”  tõdes ta. Küllap kulub kolme aastaga Kaagveres rohkem närvirakke kui tavakoolis kümne aastaga.

Õppinud ja töötanud maakoolides

“Olen lõpetanud maakooli ja ka töötanud pidevalt maakoolides. Pärit olen Avinurmest, minu praegusest kodust on sinna umbes kaheksakümmend kilomeetrit,” rääkis Siivelt.

Tabivere Gümnaasiumis pole praegu kerged ajad, gümnaasiumiklasside säilimine ripub tegelikult juuksekarva otsas. “Vaatasin juba kooli kodulehelt, et gümnaasiumiosa on küllalt väike. Minu eesmärk ei ole olla ilmtingimata gümnaasiumi direktor. Arvestan kohaliku kogukonna ja kohaliku omavalitsuse soovidega,” kinnitas vastne koolijuht.

Tabivere vallavolikogu esimees Kalev Kurs on varem Vooremaale öelnud, et nemad praegu gümnaasiumiosa sulgemisega ei kiirusta ning omavalitsus püüab leida vahendeid ja võimalusi gümnaasiumi säilitamiseks.

Käesoleva õppeaasta algul alustas kümnendas klassis õpinguid seitse õpilast. “Lapsi on paraku vähe,” nentis ka koolijuht, kuid ta usub, et kooli jätkamiseks gümnaasiumina on palju võimalusi.

Kuid Tabivere Gümnaasiumile on vaja koostada uus arengukava ning sellega seoses vajab selgeksrääkimist ka kooli tulevik.

“Lasteaias on päris suured rühmad. Kui lapsevanemad oma kodukooli usaldavad, siis järelkasvu meil kindlasti on,” märkis Siivelt. Mingi aja peab kool aga kindlasti üle elama väikese arvu gümnaasiumiõpilastega ja seda saab teha ainult koos kooli pidajaga.

Gümnaasiumiosa säilimiseks vaja kompromisse

“Kooli pidajaga tuleb kõik variandid läbi mängida. Peab selgusele jõudma, kas tasub iga hinna eest gümnaasiumiosa alles hoida,  ja kui sellel on mõtet, siis millistel tingimustel see toimuks. Uus gümnaasiumi õppekava lubab koostööd ka teiste õppeasutustega, nii et kõik variandid tuleks läbi kaaluda,” rääkis Siivelt.

“Meil on arengukavas sees eelkutseõppe suunad, variante on veel. Olen esimestel tööpäevadel juba vestelnud ka Maarja põhikooli direktoriga, neil toimub samuti eelkutseõpe koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega. Nii et variante on.”

Tartu lähedus on Tabiverele nii plussiks kui ka miinuseks. Lähedal on veel tugev Lähte Ühisgümnaasium, ka nendega saab koostööd teha. Lähtel valmib uus töö- ja tehnoloogiamaja, ka seda õppehoonet saaks mõne õppesuuna arendamisel ära kasutada.

Tabiveres muidugi ruumipuudust ei ole, sportimistingimused on ülihead, ka on kõrval tugev muusikakool.

Tabivere vallas on kõne all olnud ka kahe tegutseva kooli ühise juhtimise alla viimine. Piret Siivelt kinnitas, et temaga nendel teemadel räägitud ei ole.

Koolijuhi sõnul on ees küll väga rasked ajad, kuid igav tal siin kindlasti  ei ole. “Kui tulla kooli, kus arengukava on tehtud ja tulevik täpselt kindlaks määratud, siis oleks kindlasti märksa lihtsam. Mina olen elus pidanud paraku minema alati raskemat teed, alati tuleb valikuid teha ja need pole olnud just kõige kergemate killast. Sellepärast on olnud huvitav,” tõdes Siivelt.

Tema hinnangul on hea, et ta peab juhtima kooli praeguse õpetajaskonnaga koostatud arengukava järgi. “Me teeme seda koos, see saab olema meie ühine eesmärk kokkulepitu ka ellu viia,” ütles ta.

Tabivere Gümnaasiumis on kõikide ainete õpetajad olemas. Koolis on püsiv kaader, tänavu vahetus ainult inglise keele õpetaja, sest eelmine läks lapsehoolduspuhkusele.

“Olen õpetajatega ja töötajatega rahul, meil on tore kollektiiv, kus on igas vanuses inimesi, nagu normaalses koolis olema peabki,” kinnitas vastne koolidirektor. 

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus