Suureks tegijaks kasvamine

Samal aastal, kui taastati Eesti omariiklus, sündis Jõgeval ettevõte Juta ja Kaido. Järgmisel aastal taas juubelit tähistav firma on aastate jooksul sihikindlalt oma tegevust laiendanud. Nüüdseks on ehituse kõrval arendatud kaubamärgiks uste ja akende tootmine. Juta ja Kaido toodete kvaliteet räägib enda eest ise.
Seni tasa ja targu toimetav ettevõte on isa ja poja Lehtlate juhtimisel Jõgeva linnas justkui peidus olnud. Kuid laienev tootmine on sundinud neidki otsima suuremaid ja ajakohasemaid tootmispindu. Alles kuus aastat tagasi avati uus tsehh linnas asuvas viilhallis. Nüüd tullakse aga uue uksetehasega kõigi pilgu ette. Otse Piibe maantee äärde, tellijale lähemale.
Võib arvata, et atraktiivne asukoht suurendab veelgi nii tellijate arvu kui ka firma mainet. Juta ja Kaido tugev külg ja eripära on panustamine peale tootmistegevuse ka kohalikku ellu. Aastatega on üles näidatud nii ühiskondlikku aktiivsust kui ka sotsiaalset vastutust. Sedagi on märgatud mitte ainult Jõgevamaal, vaid kodust kaugemal.
Päev enne uuele tootmishoonele nurgakivi panemist teenis Jõgeva valla ettevõte kõrge tunnustuse, saades EVEA konkursi „Eesti ettevõtlik vaim 2019“ üheks võitjaks. Juta ja Kaido OÜ-d pärjati tiitliga kategoorias „Põlvkondade jõud – aasta pereettevõte“, kus nominatsiooni selgituses märgiti: välisuksed ja puitaknad nii uusarendustele kui ka vanematele hoonetele.
See on au ja tunnustus kogu piirkonnale – meil on tegusaid ja arenevaid firmasid, kes lisaks tootmisele panustavad elus laiemalt.

blog comments powered by Disqus