Sünni imest ja teistest imedest

Jaan Poska rollist Eesti ajaloos kõneleb ajalooallikate põhjal Tartu Ülikooli emeriitprofessor Helmut Piirimäe, Sulev Vahtret meenutavad Mati Laur, Margit Nirgi ja Mart Laar, Vabadussõja sündmustest Jõgevamaal annab ülevaate Kaitseliidu Jõgeva Maleva propagandapealik Ülo Pärn.

Esitletakse ka Sulev Vahtre noorpõlvelugu sisaldavat bro?üüri ?Koolis, elukoolis ja ülikoolis?. Mõned aastad tagasi, arvatavasti oma viimasel käigul Laiusele andis Sulev Vahtre nimelt Laiuse raamatukogu juhataja Asta Leiteni kätte tükikese oma kirjapandud elulugu. Õieti oli ta oma mälestused 1993. aastal linti rääkinud ja kolleeg Hillar Palamets need lindilt maha kirjutanud. Asta Leiten arvas, et poleks õige seda teksti üksnes enda käes hoida, vaid andis selle trükki. Bro?üüri saavad konverentsilt kaasa kõik, kes seda soovivad.

Konverentsi pealkiri ?Sünni ime? viitab sündmuse projektijuhi Asta Leiteni sõnul mitmele asjaolule. Esiteks võib imeks pidada Eesti Vabariigi sündi 1918. aastal: toonane poliitiline ja majanduslik situatsioon seda ju ei soosinud. Teiseks oli ime Eesti iseseisvuse taastamine 17 aastat tagasi. Ime on ka see, et nii väike paik nagu Laiuse on andnud Eestile kaks nii olulist meest nagu Jaan Poska ja Sulev Vahtre. Imeks võib pidada sedagi, et venekeelses ja venemeelses peres kasvanud Poskast sai üks Eesti riigi rajajaid. Ning et lihtsas taluperes kasvanud Vahtrest sai Eesti iseseisvuse taastajate kasvataja.

Muusikalise tervituse toovad ajalookonverentsist osavõtjatele Siimusti Lasteaed-Algkooli lapsed. Konverentsi korraldavad Jõgeva vallavalitsus, Laiuse raamatukogu nin SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus, korraldamist toetavad Jõgeva vallavalitsus, Eesti Kultuurkapital ja selle Jõgevamaa ekspertgrupp. Konverents algab kell 11. Pärast konverentsi, kell 15.30 annab Kuremaa lossis kontserdi Jaan Poska lapselapselapselaps, laulja Helin-Mari Arder koos oma trioga.

Jõgeva vallas on ajalookonverentside korraldamisel päris pikk traditsioon. Esimeseks selliseks võib nimetada 1989. aastal Johan Kõpu 115. sünniaastapäevale ja Laiuse raamatukogu 140. sünnipäevale pühendatud konverentsi, mis leidis aset Laiusel. Tuleval aastal ongi jälle Kõpu-aasta: möödub 135 aastat tema sünnist ja 100 aastat tema Laiuse koguduse õpetaja ametisse asumisest. Seepärast on Jõgeva valla tuleva-aastane ajalookonverents taas Kõpule pühendatud.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus