Sundviskes

30. juunil k.a kirjutasid Isamaaliidu, Eestimaa Rahvaliidu ja Ühenduse Vabariigi Eest ? Res Publica esindajad alla Jaanirahu koalitsioonileppele. Tehti seda lähtuvalt Jõgeva linna elanike huvidest ning pidades esmatähtsaks linna arengut. Pidades olulisemaks järjepidevust, millele on alus pandud arengukava ja eelarvega.

Koalitsioonilepe, mis sündis valimiste järel, ja suvine koalitsioonilepe on ühes mõõtmes täiesti ühesed. Esmalt ? koalitsioonilepped ei sünni õhust. Teisalt ? sinna võtavad kokku leppinud osapooled kaasa oma põhimõtted, arvamused ja ka lubadused. Sellega luuaksegi see ruum ja ulatus, kus tegutseda. Sellega ja ainult selle protseduuriga tekib poliitiline õigus valida volikogu juhtkond, linnapea ja abilinnapea, valitsuse liikmed.

Kokkuvõttes: koalitsioonileppe allkirjastamisega saab selgeks osapoolte valmidus võtta oma õlgadele poliitiline vastutus. Sellega antakse kindlalt märku, et ollakse valmis võimu teostama. Rõhutame siinkohal, et vastutust ja usaldust, mis sellise leppe allkirjastamisel tekib, ei saa väevõimuga käest võtta. See kas on ja tugevneb või kaob. Usaldus on aga see eeltingimus, mis võimaldab osapooltel teoks teha, mis kavandatud.

Uue koalitsiooni tekke tingis eelmise koalitsioonisisese usalduse kadumine. See omakorda ongi aluseks võimuvaakumile.

Teostamata jäävad mitmed kavatsused, kuid niipalju, kui aeg on võimaldanud, on taastamisel usaldussuhe naabervallaga, kellega on terve spekter puutepunkte. Osapoolte jõupingutuste ühendamine neile lahenduste otsimisel teeb linnas ja vallas elu huvitavamaks ja tulemuslikumaks nii õpilastele kui ka vanematele…

Taolisi näiteid võiks veel ja veel tuua.

Koostöös maavanemaga on uusi mõõtmeid võtmas põnevaid arenguid pakkuv tööstuspargi idee. Juba septembri alguspäevadel saab see konkreetsema kuju. Sellega lahenevad probleemid ümber kavandatava mitmetasandilise raudteeülekäigu. Raamatukoguski on näiteks on huvitavaks lektüüriks inimeste arvamused ülekäigu turvalisemaks muutmise võimaluste kohta. Lahenduseks on pakutud ka rongide väljaviimist linnast.

Pea pealt jalgadele on saamas ka bussijaama lahendus. 12. septembri nõupidamisel osapoolte osavõtul peaks esitatama konkreetne lahendusemudel.

Jutt staadionist ajab lugejale kananaha ihule. Pole midagi parata. Kallis objekt eeldab mitmekülgsemat läbiarutamist ja tuleb arvestada olukorda, et eesti heitjad-tõukajad on maailmakaardil ennast jõuliselt markeerinud ja Eestis puudub hetkel keskne baas, kus oleksid neile kõik tingimused mitte ainult võistlusteks, vaid ka treeninguteks. Vabariigi heitjate-tõukajate vanemtreener Aleksander Tammert tõi sõnumi nõupidamisele, et sellise staadioni järele on väga suur puudus.

Betti Alveri sünnimajja rajatav muuseum-külastuskeskus vajab lõpuni väljaehitamiseks raha, ideid, jõulist kogemustega projektijuhti ja aega.

Projektijuhiks on meie oma mees Toomas Muru. Vigade parandus on tehtud ja EAS-le lähetatud.

Koostöö paranemise märke on veel mitmete partneritega nagu näiteks Sylvesteri võrkpalliklubi, Eesti Olümpiakomitee jne.

Oleme volikogu edaspidiseks edukaks tööks teinud ettepaneku nii Viktor Nõmmele kui Meelis Pauklinile, et nad jätkaksid haridus- ja kultuuri- ning rahanduskomisjoni esimeestena. Viktor Nõmm nõustus, Meelis Pauklin mitte.

Tarkusepäeval oleks otstarbekas kasutada Gümnaasiumi põhimõtet, mis on kokkuvõetuna Immanuel Kanti sõnutsi ?Söanda olla tark?.

Ants Paju,
linnavolikogu esimees

Heldur Lääne,
linnapea

blog comments powered by Disqus