Suitsupriid klassid selgunud

“Suitsuprii klassi? konkurss kestis kuus kuud ? 16. oktoobrist 2006 kuni 16. aprillini 2007. Jõgevamaalt osales selles kümne kooli 24 klassi (möödunud aastal 7 kooli 25 klassi). Võistlust alustas 499 õpilast (möödunud aastal 614 õpilast) koos klassijuhatajatega. Edukalt lõpuni vastu pidanud koole oli 8, mis moodustab 80% (eelmine aasta 6 ehk 85,7%) osalenud koolidest. Klasse jäi võistluse lõpuni suitsupriiks 16 ehk 66,7% (eelmisel aastal 18 ehk 72,0%) osalenud klassidest.

Kuna võistlus oli rahvusvaheline, siis jagati preemiaid nii Jõgeva maakonna, Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil. Rahvusvahelise võistluse peaauhinnaks on klassiekskursioon Berliini ja see loositakse välja täna. Tervise Arengu Instituut loosis välja kümme 5500 kroonist auhinda, millest ükski ei sattunud Jõgeva maakonda. Jõgeva Maavalitsuse juurde moodustatud uimastiennetusnõukogu otsustas aga panna oma programmist välja kolm 2500 kroonist auhinda.

Loosimine toimus eraldi põhikooli- ja gümnaasiumiastmes. Noorematest naeratas loosiõnn Palamuse Gümnaasiumi VI klassile ja Torma Põhikooli V klassile ning Jõgeva Gümnaasiumi XIa klassile. Kontrollimisel ei osutunud Jõgeva Gümnaasiumi XIa klass paraku suitsupriiks. Kuna gümnaasiumiastmes rohkem klasse fini?isse ei jõudnud, sai kolmanda preemia endale Tabivere Gümnaasiumi V klass. Kuigi võitjaks võivad end lugeda kõik võistluse õnnelikult lõpetanud klassid, saavad nimetatud klassid loosi tahtel preemiaks ka 2500 krooni. Palju õnne!

Kokkuvõttes võib paraku tõdeda, et Jõgeva maakonnas on suitsetamine kooliõpilaste seas oluliselt suurenenud. Kas seda näitab ka kevadel koolides tehtud küsitlus, seda saame teada sügisel, kui kokkuvõtted küsitlusest tehtud.

Lõpetuseks olgu loetletud klassid, kes võistlusel “Suitsuprii klass? lõpuni vastu pidasid: Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi V ja VI klass, Voore Põhikooli V klass, C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli V klass, Mustvee Gümnaasiumi VI ja VII klass, Jõgeva Gümnaasiumi VIa ja VIb klass, Tabivere Gümnaasiumi V klass, Jõgeva Gümnaasiumi Va, Vb, Vd, VIa, VIIIb ja XIa klass ning Sadala Põhikooli VII klass.

EHA ANSLAN,
Jõgeva maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist

blog comments powered by Disqus