Stipendium ülikooliõpinguteks majanduslikult vähekindlustatud õpilastele 2006/2007 õppeaastal

Ameerika Kaubanduskoda Eestis kuulutab välja stipendiumikonkursi õpinguteks stipendiaadi poolt valitud Eesti ülikoolis. Eesmärgiks on motiveerida piiratud majanduslike võimalustega andekaid noori kõrgharidust omandama.

Stipendium katab bakalaureuseõppe õpingute kulud ühe (1) õppeaasta vältel summas kuni 30 000 EEK ning stipendiaadi elamiskulud õppeperioodil (september ? juuni) summas 1000 EEK kuus. Stipendiaadi õppekulud kaetakse summas kuni 15 000 EEK ühe semestri jooksul. Tasumine toimub vastavalt ülikooli poolt väljastatud arvele. Elamiskulude raha 1000 EEK kuus makstakse stipendiaadile. Heade õppetulemuste korral saab stipendiaat taotleda stipendiumi jätkumist järgnevaks õppeperioodiks.

Stipendiumitaotlejale esitatavad nõuded:

  • Kandidaat on pärit majanduslikult vähekindlustatud perekonnast või lastekodust.
  • Omab häid eelnevaid akadeemilisi tulemusi.
  • Kandidaat asub õppima bakalaureuseõppes enda poolt valitud Eesti ülikoolis sügissemestril 2006/2007. 
  • Kandidaat täidab enda poolt valitud ülikooli vastuvõtutingimused.

Stipendiumi taotlejal palume esitada:

  • Stipendiumi taotluse ankeet aadressil: www.acce.ee/stip/stip.doc
  • Keskkooli lõputunnistus või tunnistuse koopia
  • Soovituskiri praeguselt või kunagiselt õpetajalt või õppejõult

Dokumentide esitamise tähtaeg on 1. juuli 2006. a ja see tuleb saata aadressil:

Ameerika Kaubanduskoda Eestis,

Harju 6,

10130 Tallinn

Stipendiumikonkursi võitja kuulutatakse välja 30. juulil 2006. a.

Täiendav info telefonidel 631 0521 ja 631 0522 või e-posti teel: office@acce.ee

blog comments powered by Disqus