Sotsiaalmaja otsib koostööpartnereid ja laiendab tegevust

SA Jõgeva Sotsiaalmaja juhataja Renee Rummi hinnangul on läinud aasta suurim kordaminek eelkõige see, et sihtasutus edukalt tegutsema hakkas.

“Oleme aasta jooksul püüdnud hoida oma maja avatuna, seda eriti just päevakeskuse poole pealt. Sihtasutus on hakanud tööle ka majast väljapoole, oleme senini pakkunud kahte tugiteenust ? pesupesemist ja transporditeenust neile Jõgeva linna kodanikele, kes vajavad hooldustöötaja abi,? rääkis Rumm.

Avatud uste päevale olid eriti oodatud need sotsiaalmaja kliendid, kes läbisid läinud aasta jooksul tööharjutuse programmi. Tegemist oli pikaajaliste töötutega.

“Rõõmustav on ka see, et olen saanud selle maja juhtimisega koos kaasa ka väga hea sihtasutuse nõukogu, mis on meile ühtepidi küll kontrolliv, teistpidi aga toetav organ,? selgitas Rumm.

Tööharjutus suurim projekt

Olles Jõgeval vaid aasta töötanud, hindab sotsiaalmaja juhataja kõrgelt kohalike sotsiaaltöö valdkonnaga kokku puutuvate inimeste abi ja nõuandeid. “Mind on oma nõu ja jõuga aidanud nii sotsiaalosakonna juhataja Terje Kaldmaa, abilinnapea Kalmer Lain kui ka Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja juhataja Luule Palmiste,? kinnitas Renee Rumm.

Eile kell 17 algas aga jõulupidu sotsiaalmaja elanikele ja SA Jõgeva Sotsiaalmaja nõukogu liikmetele.

“Väga oodatud olid ka need inimesed, kes möödunud suvel osalesid tööharjutuse programmis, mida korraldasime tööhõiveameti kaudu. Pikaajalistele töötutele tööharjutuse teenuse pakkumine oli meie suurim mullune projekt,? ütles Rumm.

Kokku kasutas 2007. aasta 11 kuuga SA Jõgeva Sotsiaalmaja Päevakeskust 35 inimest, nende hulgas 5 inimest väljastpoolt sotsiaalmaja. Erinevaid inimesi on terve maja peale Renee Rummi andmetel läinud aastal olnud 100 ringis, seda kokku nii sotsiaalkorterites, öömajas, päevakeskuses kui nõustamises.

Tööd ja tarbeesemeid taaskasutussüsteemist

Järgmisel aastal on sotsiaalmaja juhatajal kavas pikaajalisi töötuid senisest veelgi enam tööle rakendada. Selle tegevuse märksõna on taaskasutus, mis laieneb nii riietele, mööblile kui ka näiteks lihtsamale elektroonikale.

“Oleme natuke ringi käinud ja külastanud ka teisi aktiviseerimiskeskusi Eestis. Pärnus näiteks toimib taaskasutuse süsteem väga edukalt ja ma usun, et väikeses mahus suudame samasuguse  süsteemi ka Jõgeval juba poole aastaga käima panna,? ütles Rumm. Sihtasutuse nõukogu käis seda Pärnus vaatamas ning suhtus samuti taaskasutusse väga positiivselt.

“Kui keegi tahab kasutatud mööblitüki ära visata, siis meie toome selle endale ja töötud saavad tegevust. Me teeme vanast uue, tarbitava asja ja anname selle neile, kes seda vajavad.  Pärnus toimitakse nii juba aastaid: ühed saavad tööd ja teised abi,? selgitas Rumm.

Tugiisikut vajavad paljud

Üks uutest teenustest, mis Renee Rummi kinnitusel algaval aastal hoo sisse võiks saada, on tugiisikuteenus.

“On inimesi, kellel pole küll veel vaja otseselt hooldustöötaja abi, sest ta saab endaga ja oma elu-oluga igapäevastes tegemistes hakkama. Küll aga võib inimestel teatud olukordades ette tulla teatud probleeme, kus kõrvalist nõu ja abi vajatakse,? selgitas Rumm, kelle sõnul on Tallinnas juba mõnda aega väga edukalt pakutud võla nõustamise ja pere eelarve koostamise teenust. Nii mõnigi töötu ei vaja aga midagi rohkemat kui vaid abi CV koostamisel. Tugiisik võiks töötada sotsiaalmajas, kuid annaks abi mitte ainult sotsiaalmaja elanikele, vaid ka linnarahvale.

Üks eesmärk on ka päevakeskuse töö senisest veelgi suurem aktiveerimine. Rummi sõnul on teenuseid, mida sotsiaalmaja oleks valmis linnarahvale pakkuma, päris palju, ent esmalt on sihtasutusel peagi algaval aastal kavas teha põhjalik sotsiaalteenuste uuring.

“Küsitleme neid inimesi, kellest ühel või teisel moel on jäänud Jõgeva Linnavalitsuse sotsiaalosakonda maha mingi märk. Tegemist ei pruugi olla üksnes sotsiaalmaja klientidega, vaid me küsitleme näiteks ka neid, kes on saanud toimetulekutoetust või kellel on näiteks paljulapselise pere.”

Otsib partnereid

Avatud uste päeva idee õigustas oma eesmärki. Kohale olid tulnud need, kellel tõsine huvi sotsiaalteenuste laiendamise vastu. 

“Me loodame ka kirikule, sest Tallinna näitel võin ma küll kinnitada, et koostöö öömaja ja kiriku vahel on seal aastate jooksul sujunud suurepäraselt,? ütles Rumm.

SA Jõgeva Sotsiaalmaja ei ütle ära tegusatest koostööpartneritest, kes sarnaselt nendega valutavad südant elu hammasrataste vahele jäänud inimeste pärast.

“Me püüame saada võimalikult häid ja usaldusväärseid koostööpartnereid, olgu see siis kirik, mõni naiste- või noorteorganisatsioon,? kinnitas Rumm.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus