Sotsiaalmaja on üle nelja kuu edukalt tegutsenud

Renee Rumm on tänulik ka sihtasutuse nõukogule, sest koostöö on olnud väga hea ja edukas. Lisaks Rummile töötab SAs Jõgeva Linna Sotsiaalmaja ka sotsiaaltöötaja Silvi Kerb, kellel on pikaajaline sotsiaaltöökogemus Jõgeva vallas ning kes Rummi kinnitusel on hea oma ala asjatundja.

Külma tõttu rohkem lahti

“Kohe alguses sai meil sotsiaalmaja klientidele eraldi päevakeskus avatud. On võimalus koos aega veeta, televiisorit vaadata, raamatuid lugeda. Samuti oli meil kuni märtsi lõpuni päevakeskus avatud päevasel ajal kella 11-st kuni 16-ni, et kodutute öömaja kliendid ei peaks külma ilmaga tänaval olema,? rääkis Rumm ja lisas, et kui külma oli üle 10 kraadi, ei pidanud kodutud päevaks üldse välja minema ja nad said olla majas ööpäev läbi.

Päevakeskus on Rummi sõnul avatud vaid sotsiaalmaja elanikele, seega igaüks sinna ei pääse.

Kuigi öömaja kliente keegi just ukse peal ei selekteeri ja esimesel ööl saavad kõik, kes väidavad, et neil ei ole kohta ööbimiseks, katuse alla jääda, peavad sellisel inimesed juba järgneval tööpäeval ikka Jõgeva linnavalitsusse minema ja võtma tõendi selle kohta, et nad Jõgeva linna elanikud on. Sel tingimusel võivad nad sotsiaalmajas ööbida ka edaspidi.

Samas tuleb arvestada sellega, et ööbimiskohti on Jõgeva sotsiaalmajas täpselt 12. Sellest on seni piisanud, sest kõige külmemal talveajal oli kliente kõige enam kümmekond, tavaline arv oli 6 – 7.

Sotsiaalmaja teise korruse korterites elab Renee Rummi andmetel hetkel kaks peret ja üheksa üksikut inimest. Et sotsiaalmaja klientuuri moodustavad Jõgeva linna toimetulekuraskustega puuetega inimesed, on sotsiaaltöötaja Silvi Kerbi ülesandeks hoolitseda selle eest, et neil vastav dokumentatsioon korras oleks.

“See tähendab, et inimesel oleksid kehtivad isikut tõendavad dokumendid, samuti pensionidokumendid ja puuet tõestavad paberid. Kui kliendi töövõimetuspension hakkab lõppema, suunatakse ta õigel ajal uuesti arsti vastuvõtule,? selgitas Rumm.

Lisaks tuleb sotsiaaltöötajal püüda motiveerida kliente oma elukvaliteeti parandama.

“Vajalikud on vestlused ja abistamine. Tuleb inimesele meelde tuletada, et ka väljaspool öömaja on elu ja et see võib olla tunduvalt parem kui olla koos võõraste inimestega seitsme voodiga toas,? rääkis Rumm.

Töö ja vile koos

SA Jõgeva Sotsiaalmajal on hea koostöö tööturuametiga, kust sotsiaalmaja klientidele tööharjutuse võimalust pakutakse. Õigupoolest toimus see koostöö küll alles nii lühikest aega, et Rummi hinnanguil tuleb õigeid tulemusi alles oodata.

“Esialgu on meie saavutus see, et ühel juhul saatsime inimese tööharjutusele, see ei toimunud küll mitte meie juures, aga ta ööbis meil. See inimene sai koolitust ja on tänaseks leidnud endale nii töö kui elupaiga,” rääkis Rumm.

Varem Tallinnas pikka aega sama tööd teinud Rummi kinnitusel on Jõgeva-suuruse linna jaoks esimese nelja kuu jooksul üks inimene hädast välja aidata päris suur asi.

Põhiliselt heakorratööd

Mai alguses sõlmis SA Jõgeva Linna Sotsiaalmaja koostöölepingu Tööturuameti Jõgeva osakonnaga. “See tähendab, et sihtasutus pakub tööharjutuse teenust viiele töötule. Selle tegevuse eesmärk on taastada pikaajaliste töötute tööharjumus. Samuti tegeleb sotsiaalmaja töötute nõustamisega ja osutab neile abi töökoha leidmisel,? rääkis Rumm.

Põhilised tööd, millega kaua tööta olnud inimesed tegelevad, on heakorratööd.

Suuline kokkulepe on sotsiaalmajal selles osas ka Jõgeva Elamuga. “Meie projekti raames hoitakse korras Pedja jõe kallas ja hooldatakse raudtee äärset ala sotsiaalmaja ümbruses,? rääkis Rumm.

Sotsiaalmaja pakub eraldi tasuliste teenustena oma majas elavatele klientidele, kellele on linna poolt määratud hooldustöötaja, ka pesupesemist ja transporditeenust.

Koostööpartneritele tänulik

SA Jõgeva Linna Sotsiaalmaja on tänulik kõikidele oma senistele toetajatele ja koostööpartneritele, kelleks on olnud Jõgeva linnavalitsus ja Jõgeva maavalitsus, Tööturuamet, Sinu Pubi, Kauplus Teletark ja Münt Mööbel.

“Sinu Pubi aitas meil katta jõululaua, mille eest maksis linnavalitsus. Teised poed on lihtsalt koostööpartnerid, kes on mõningase soodustustega aidanud meil majja hädavajalikke asju soetada,? rääkis Rumm.

Et sotsiaalmaja pole siiani veel leidnud sellist toitlustusfirmat, kellelt oleks otstarbekas nii vähestele inimestele toitu tellida, sai öömajalistele sisse seatud köök koos vajaliku mööbliga, et kliendid saaksid ise endale kerget einet valmistada või soojendada. Rummi sõnul on sotsiaalmajas siiski püütud vastavalt võimalustele inimestele ka pisut süüa anda, põhiliselt on selleks olnud annetatud kiirnuudlid.

SA Jõgeva Linna Sotsiaalmaja eesmärkideks on sotsiaalteenuste osutamine Jõgeva linna toimetulekuraskustega isikutele ja peredele ning sotsiaalse garantiita isikutele.

Sihtasutus osutab sotsiaalteenuseid eelkõige Jõgeva linnas elavatele ja Eesti rahvastikuregistris Jõgeva linna aadressil sisse kantud isikutele. 

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus