Sordiaretusinstituudi Viljeluspäevad läksid korda

Sordiaretusinstituudi teadurid tutvustasid katsepõldudel tublisti rohkem kui poolele tuhandele huvilisele erinevaid vilja- ja rapsisorte ja nendega tehtud viljeluskatsete tulemusi. Varasemate aastatega võrreldes oli seekord kohal palju rohkem seemne-, väetiste-, taimekaitsevahendite- ja põllutehnikafirmasid. Paljudele põllumeestele pakkus erilist huvi uuema põllutehnika ja minimeeritud mullaharimise (mulla pindmiselt harimine nii, et saak ei kannataks) demonstratsioonid. “Eks igal aastal ole siinsetel õppepäevadel midagi uut. Seekord jäid silma otsekülvikud, kuid nende endale ostmiseks ei hakka hammas peale, ja ega väikeste põldude jaoks polegi nõnda võimsat ja kallist masinat mõtet osta,” märkis talunik Ranneld Kurg Kivijärvelt.

“Viljeluspäevadest, kuhu tuleb põllumehi üle Eesti, on mõlemapoolne kasu: õppepäevalised näevad meie katsepõlde ja tegemisi, teadurid saavad aga tagasisidet, kuidas nende aretatud sordid põldurit rahuldavad. Jäime seekordse Viljeluspäevadega rahule, sest ükski sellest osavõtja  polnud rahulolematu,” märkis Jõgeva Sordiaretuse Instituudi direktor Mati Koppel ürituse lõppedes. Koos sordiaretusinstituudiga olid Viljeluspäevade peakorraldajad Kesko Agro, Kemira GrowHow, Farm Plant Eesti ja Eesti Maaviljeluse Instituut ning läbiviija MTÜ Sordi Arenduskeskus.

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus