Sordiaretajad käisid Ameerikas mahekonverentsil

Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadurid saabusid pühapäeval ACRES 2018 ECO-AG 43. konverentsilt Ameerikast. Mahekonverents toimus 4.‒7. detsembrini Louisvilles´is, Kentucky osariigis.


Koos ETKI esindusega, kuhu kuulusid teraviljade osakonna juhataja, kaeraaretaja Ilmar Tamm, odraaretaja Ülle Tamm, doktorant Merili Toom, kes uurib vahekultuure, käis konverentsil ka Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutuse juhataja Airi Vetemaa. ETKI-st konverentsile sõitnud sordiaretajad tegelevad igapäevaselt mahekatsetega.

See pole esimene kord, kui ETKI teadurid Kentuckys mahekonverentsil osalevad, ehkki eelmisest on juba kümmekond aastat möödas. ACRES on keskkonnasõbralikule põllumajandusele pühendatud teadlaste ja praktikute kokkusaamine.

Hoolimata sellest, et tavaliselt peetakse USA põllumajandusest rääkides silmas intensiivtootmist, on seal hästi arenenud ka keskkonnasõbralik sh mahetootmine. Põllumaad on Ameerikas inimese kohta ligi kolm korda rohkem põllumaad kui Eestis.

Konverentsil said meie teadurid kuulata muu maailma kolleegide ettekandeid, ETKI osales ka stendiettekandega. „Kuna Ameerika põllumajandus on valdavalt keskendunud monokultuuride kasvatamisele, on mullaviljakust taastavate vahekultuuride  teema seal väga oluline,“ ütles Ülle Tamm. Ka ETKI teadurid on viimasel ajal tegelenud vahekultuuride uurimise ja katsetamisega. „Eestis kasutatakse põllukultuuride kasvatamisel viljavaheldust rohkem kui Ameerikas, kuid vahekultuuride kasvatamine on mullaviljakuse säilitamisel ja parandamisel ka meil väga oluline,“ selgitas odraaretaja. Suuremat tähelepanu pöörasid ameeriklased just vahekultuuridele ja teistele mulla hea seisundi tagamisega seotud teemadele.

Ülle Tamm pidas konverentsi väga huvitavaks ja kasulikuks. „Kuulajaskond oli väga suur ning tekkisid sidemed sealsete teadlastega. Leidsime võimalusi oma sorte katsetada ka Põhja-Ameerikas, mis asub küll mõnevõrra lõuna pool kui Eesti. Oder on erinevatele kasvutingimustele hästi adapteeruv kultuur, mis kasvab nii põhjas kui ka lõunas ja kõrgel mägedes. Seepärast on võimalik, et meie odra sorte saab edukalt kasvatada ka Põhja-Ameerikas,“ rääkis Ülle Tamm.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus