Soovitused koolidele turvatunde taastamiseks


Turvatunde taastamiseks koolides tasub lähtuda Ameerika psühholoogide assotsiatsiooni suunistest.

Kinnitage õpilastele, et kool on nende jaoks kõige turvalisem koht ning õpetajad ja teised koolitöötajad on seal selleks, et lapsi aidata ja kaitsta.

Selgitage juhtunut eakohaselt

Hinnake ja mõistke õpilaste tundeid ning julgustage neid oma emotsioone väljendama. Oluline on kinnitada, et kõik tunded on lubatud. Võtke aega õpilastega rääkimiseks ja vastake nende küsimustele juhtunu kohta. Algklassilapsed võivad vajada konkreetseid tegevusi, näiteks joonistamine, rollimäng, piltide vaatamine ja kirjeldamine, et oma tunnetes selgusele jõuda ja neid väljendada.

Nooremad õpilased vajavad väga lihtsat ja konkreetset infot juhtunu kohta koos kinnitusega, et kool ja kodu on nende jaoks hoolimata juhtunust turvalised kohad. Tooge näiteid, kuidas täiskasvanud koolis nende turvalisuse eest hoolitsevad. Vanemad õpilased oskavad ise soovitusi jagada, kuidas koolielu turvalisemaks muuta.

Õpetajad peaksid laste arvamusega arvestama ning neile korduvalt rõhutama, kui oluline on kooli kodukorrast ning üldtunnustatud käitumisnormidest kinni pidada. Kindlasti tuleb võimaldada ka vanematel õpilastel oma muredest ja hirmudest rääkida ning kinnitada neile, et kõik saab korda.

Vaadake üle turvareeglid

Vaadake üle kooli kriisiplaanid, sisekorraeeskirjad ja turvareeglid. Andke õpilastele teada, kelle poole nad saavad pöörduda, kui tunnevad end ohustatuna või muret enda või kellegi teise tervise ja heaolu pärast.

Jälgige hoolega kõikide laste vaimset seisundit ning pange tähele kõiki muutusi. Enamikul lastest leevenevad sümptomid aja ja pideva kinnitusega, et tema tunded on normaalsed ja kõik saab korda. Mõned lapsed on aga tundlikumad ja seetõttu ka suuremas ohus. Näiteks lapsed, kellel on olnud varasemaid traumaatilisi kogemusi, esinenud depressiooni või vaimseid häireid, võivad sündmusi märksa raskemalt üle elada ning vajada spetsialisti abi.

Tähelepanu ja abi võivad vajada ka need, kes esmapilgul tunnevad ennast tugevalt või on otsustanud jääda koolist eemale, näiteks haigestunud. Haigestumise või eemalejäämise üheks põhjuseks võib olla raske üleelamine. Otsige kooli mittetulnutega kontakti ja andke teada, kuidas nad saavad vajadusel abi.

Koolielu peaks jätkuma võimalikult tavapäraselt. Kool võiks teavitada ka lapsevanemaid, mida seal turvatunde taastamiseks tehakse, ning olema valmis vastama murelike lapsevanemate pöördumistele.

Täpsemad juhised õpetajatele ja lapsevanematele:
Juhised hindamaks, kellel on kõige rohkem abi vaja
http://www.hm.ee/sites/default/files/juhised_opetajale.pdf
MTÜ Laste ja Noorte kriisiprogramm juhised lapsevanemale
http://www.hm.ee/sites/default/files/juhised_lapsevanematele.pdf

Õpilaste ja õpetajate nõustamiseks ja toetamiseks pakuvad abi Innove Rajaleidja nõustamiskeskused. Kokku on Eestis 16 Rajaleidja keskust, kus töötavad psühholoogid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, logopeedid ja karjääriteenuste spetsialistid. Keskuste kontaktid leiate aadressilt http://rajaleidja.ee/rajaleidja-keskused/.

TRIIN KAHRE, Eesti koolipsühholoogide ühingu esimees

blog comments powered by Disqus