Soome ja Eesti sotsiaalministrid allkirjastasid sotsiaalkindlustuse kokkuleppe

Alates Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga 1. mail 2004. aastal on Eesti suhtes vahetult kohaldatav Euroopa Liidu Nõukogu määrus ?Sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes?, so reeglid, mis annavad täiendavaid sotsiaalkindlustusõigusi inimestele, kes seoses tööga või ka turistina liiguvad teistes liikmeriikides. Sotsiaalminister Jaak Aabi sõnul tekib tulenevalt Eesti ja Soome siseriikliku õiguse erinevustest inimeste ring, kes jääksid määruse reguleerimisalast välja ja seega sotsiaalse kaitseta. Need on Soome kodanikud, kes pole mitte kunagi töötanud ja tulevad Eestisse elama. Kokkulepe võimaldab jätkata juba määratud hüvitiste maksmist teise lepingupoole riiki elama asunud isikutele. Samuti võetakse hüvitise määramisel arvesse teise lepingupoole riigis omandatud hüvitisperioodid. Kokkulepe Eesti riigile uusi kohustusi juurde ei too. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus