Siseministeerium jagas regionaalsete investeeringute toetusteks 15 miljonit krooni

Teise taotlusvooru vahenditest said toetust kõik 15 maakonda. Suuremad toetussummad eraldati Ida-Viru maakonna 6 projektile 1,86 miljoni krooni ulatuses, Harju maakonna 5 projektile 1,42 miljoni krooni ulatuses, Tartu maakonna 5 projektile 1,37 miljoni krooni ulatuses, Pärnu maakonna 7 projektile 1,34 miljoni krooni ulatuses, Lääne-Viru maakonna 4 projektile 1,13 miljoni krooni ulatuses ja Viljandi maakonna 3 projektile 1,03 miljoni krooni ulatuses. Ülejäänud maakondade toetussummad jäid vahemikku 600 000 kuni 1 miljon krooni.

Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna nõuniku, hasartmängumaksust toetuste andmise komisjoni aseesimehe Anne Lindma sõnul laekus käesolevasse vooru tavalisest enam rahataotlusi ja projekte koolidelt ja lasteaedadelt.

Jõgevamaalt said rekonstrueerimis-, ehitus- ja remonttöödeks toetust Siimusti Lasteaed-Algkool 350 000 krooni ja spordiväljakud Kaarepere külas 279 824 krooni.

Komisjoni otsused teises taotlusvoorus toetust saanud 54 projekti ning mittetoetatud 10 projekti kohta avaldatakse siseministeeriumi kodulehel http://www.sisemin.gov.ee/ kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu jaotuse all (toetused hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutele) pärast komisjoni otsuste kinnitamist siseministri käskkirjaga.

III taotlusvoorus on vahendeid toetuste jagamiseks ligemale 10 miljonit krooni. Juhendmaterjal taotluste esitamiseks on siseministeeriumi kodulehel. Järgmine taotluste esitamise tähtaeg on 15. detsember 2006.

Kärt Einlo
Siseministeeriumi pressinõunik

blog comments powered by Disqus