Sisekaitseakadeemia ootab noori politseinikeks õppima

Politseikonstaabli eriala riigieelarvelistele õppekohtadele pääseb õppima avaliku konkursi korras, mis toimub kolmes voorus ning kuhu kuuluvad ka kehalised katsed, teatas sisekaitseakadeemia pressiesindaja BNS-ile. Avaldusi ja dokumente saab tuua sisekaitseakadeemiasse või saata posti teel. Vastuvõtukomisjon töötab 9.-26. jaanuarini tööpäeviti kella 9-16 politseikolled?is. Testid ja katsed politseikonstaabli erialale toimuvad 27. jaanuaril kell 11 sisekaitseakadeemias. 2004. aastast peale toimub politseiniku ettevalmistus uue, nüüdisaegse õppekava järgi. Pädevus- ehk kompententsipõhine õppekava koosneb õppeülesannetest, mis on vastavuses reaalse politseitööga. Õppeülesannete hulgas on kuriteoteate lahendamine, õigusrikkumiste menetlemine, enesekaitse, füüsiline ettevalmistus, politsei relvastus, ohutustehnika, võõrkeeled ja palju muud vajalikku. Õpe koolis vaheldub praktikaga politseiasutustes, kus kadetid saavad vahetult kinnistada koolipingis saadud oskusi ja teadmisi. Politseikonstaabli eriala on politseihariduse esimene etapp, mille järel võib igaüks oma tõelise kutsumuse valida, siirdudes kas kriminalisti, uurija, julgestuspolitseiniku või mõne muu sobiva ametiisiku tööpostile. Politseikonstaabli õpe on esimene etapp kõrghariduse omandamisel politsei erialal. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus