Siimusti saab endale päikesejaama

Jõgeva poolt Siimustisse sõites näeme vasakut kätt tihedalt püsti pandud metallposte. Sinna ehitab osaühing Solar4you päikesejaama


Siimusti päikesejaam saab eeldatavasti valmis selle aasta sügisel, mil see on valmis elektrit tootma ja tarbijatele edastama. Siimusti päikesejaama liitumisvõimsus on 500 kW ja aastane elektritoodang 600 MWh. See on umbes niipalju, kui on vaja 60 eramaja aastase elektritarbimise rahuldamiseks.
Solar4you OÜ on üks suurimaid päikesejaamade ehitajaid Eestis. „Siimusti päikesejaamaga oleme tööd teinud juba üle aasta. Kogu planeerimine võtab reaalsest ehitustööst tunduvalt kauem aega, sest see tuleb kooskõlastada valla, naaberkinnistute, Elektrilevi ja paljude teistega,“ selgitas Solar4you projektijuht Risto Laan.
„Siimusti päikesejaama rajamisega uuendatakse ka kohalikku elektrivõrgu infrastruktuuri, kuna tellija peab rajama uue alajaama. See tähendab, et olemasolev aegunud alajaam eemaldatakse ning paigaldatakse uus ja korralik seade, mis suudaks vastu võtta päikesejaamast tuleva elektri ning suunata selle ümberkaudsetele tarbijatele,“ lisas ta.
Jõgevamaal ei ole Solar4you nii suuri päikesejaamu varem rajanud. Nende tehtud on jaam Tabiveres 220 kW ning maakonnas on veel mõned eramajalahendused.
„Siimusti päikesejaam on kindlasti huvitav oma asukoha poolest: varem ei ole me asula sees nii suurt tootmisjaama ehitanud, küll aga katusepaigaldisi tootmishoonetele,“ nentis Laan.

blog comments powered by Disqus