Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond jagab kuueteistkümnendat korda stipendiume

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond alustab taotluste vastuvõttu stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2006. aastal. Stipendiume ja toetusi jagatakse üldfondist ja 85 Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nimelisest allfondist.

Ootame taotlusi ka 2001. aastal Jõgeva linnavalitsuse asutatud Jõgeva Linna Fondi stipendiumideks. Sel aastal jagatakse sellest fondist Jõgeva linna spordielu toetamiseks 7 300 krooni. Taotluste vastuvõtt lõpeb laupäeval, 15. oktoobril 2005 kell 16.00

Täpsemat infot jagamise tingimuste kohta, ülevaate teistest jagamisel osalevatest nimelistest allfondidest ning taotluse esitamiseks vajaliku ankeedi saate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt www.erkf.ee .

MAARIKA VELLOMÄE,
vastutav sekretär

blog comments powered by Disqus