Signe Lahteina surmaga lõppenud avarii põhjustanud veokijuht sai karistuse

Teisipäeval toimus Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumajas istung Põltsamaalt pärit tuntud teleajakirjaniku, Signe Lahteina, surmaga lõppenud õnnetuse põhjustaja Ramazan Tasci süüasjas.


23-aastase Türgi kodaniku Ramazan Tasci põhjustatud õnnetus toimus 22. märtsil 2018, mil tema juhitud autorong kaldus Tallinna-Tartu-Luhamaa maantee 117. kilomeetril vastassuunavööndisse, kus sellele sõitis otsa saate „Kodutunne“ saatejuhi Signe Lahteina juhitud Opel Insignia. Lahtein sai nii raskelt vigastada, et suri 2. aprillil haiglas.

Avariis osalenud sõidukid vastasid nõuetele, juhid olid kained ega ületanud kumbki suurimat lubatud sõidukiirust, kuid tee oli libe ja nähtavus väga halb. Sadas lörtsi ja tuiskas.

Ramazan Tascile mõisteti karistusseaduse paragrahvi 423 lõige 1 alusel karistuseks kaheaastane vangistus, mida ei pöörata täitmisele, kui kohtualune kolme aasta jooksul ei pane toime uusi õigusrikkumisi.

Asi lahendati kokkuleppemenetlusega, mis tähendab, et süüdistatav nõustus süüdistusega ja tema kaitsja on prokuratuuriga karistuse osas kokku leppinud. Selle kohaldamise üks eeldusi on, et vastu ei tohi olla kannatanud ehk seekord Signe Lahteina perekond.

Süüdlaselt mõisteti välja kohtukulud summas 1923,40 eurot, kuhu kuuluvad ka liiklustehnilise ja surnukeha kohtuarstliku ekspertiisi kulud, samuti esialgse õigusabi kulu.

Lisakaristusena võeti temalt sõiduki juhtimise õigus üheks aastaks. Veoautojuhilt juhtimisõiguse äravõtmine Eestis tähendab, et kogu Euroopa Liidus ei tohi ta rooli istuda ja Eesti kohtuotsusest teavitab Eesti riik Türgi Vabariiki.

Tsiviilhagi materiaalse ja moraalse kahju osas lahendati juba eeluurimise ajal. Kahjutasud maksis kindlustusfirma.

Kohtuotsusega määratud katseaeg hakkas kehtima otsuse väljakuulutamisest ning lisakaristus, juhtimisõiguse äravõtmine, otsuse jõustumisest. Kohtuotsuse edasikaebamiseks on aega 15 päeva, kuid kokkuleppega sõlmitud kohtuotsust on võimalik edasi kaevata ainult erandkorras.

Ramazan Tasci rikkus mitut liiklusseaduse paragrahvi ja liikluseeskirja punkti ettevaatamatusest, mille tagajärjel toimus surmaga lõppenud liiklusõnnetus. Kokkulepet sõlmides ja karistust määrates lähtus kohus sellest, et ettevaatamatusest põhjustatud õnnetusel oli niivõrd ränk tagajärg.

Samuti arvestas kohus, et 1996. aastal sündinud Ramazan Tasci oli varem kohtulikult karistamata ja tegi uurimisasutustega koostööd. Ta avaldas kohtus kahetsust ning soovi vabandada kannatanute ees.

Tascil oli juhtimisõigus 2015. aastast ning veokijuhi load aastast 2017. Varem oli ta sõitnud ainult Türgis ning talviste teeoludega puutus kokku alles oma esimesel tööreisil väljaspool kodumaad, kui ta valesti valitud kiiruse tõttu põhjustas ränga liiklusõnnetuse.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus