Siberi-meenutused said kaante vahele

Põltsamaa trükikojas Vali Press trükitud 270-leheküljelises raamatus on ka üle 90 pildi. Raamatu koostaja on Põltsamaa muuseumi varahoidja Vilja Roots ning selle ilmumine sai võimalikuks tänu ühenduse Memento rahalisele toetusele.

Kümmekond lugu selles raamatus on asjaosalised ise kirjutanud, ülejäänute mälestused pani raamatu koostaja kirja Siberis käinute meenutuste põhjal. “Mälestusi sai koguma hakatud 2005. aasta sügisel. Esialgu oli plaanis neid küll vaid muuseumile talletada. Siis aga asusid appi ühenduse Memento liikmed ja leidsime, et miks mitte koondada need meenutused raamatusse. Palju materjali aitasid koguda Astrid Brandmeister ja Juta Meerits, kelle endi lood on samuti raamatus. Tänu nendele on lisaks meenutustele ka nimekiri inimestest, kes kunagi erineval viisil Põltsamaalt Siberisse küüditati,” rääkis Vilja Roots.

Raamat “Elame veel…? ongi seotud just Põltsamaaga, selles jutustavad oma lugusid nii praegused kui ka endised põltsamaalased. Silvi Pulsti ja Endel Kauri meenutused on 1941. aasta küüditamisest. Eestimaal 1926. aastal ilmavalgust näinud Gertrud Leontine Schultzi Siberi-teekond sai aga alguse 15. augustist 1945. aastal, mil küüditati sakslasi. Kõikide teiste mälestused selles raamatus on seotud 1949. aasta küüditamisega.

Asjaosaliste endi kinnitusel ajendas raamatut koostama eelkõige soov anda ka tulevastele põlvkondadele rohkem teada, mis kunagi olnud. Kui leinapäevadel 25. märtsil ja 14. juunil Põltsamaal represseeritute mälestusmärgi juures kohtutakse, siis enamasti seal noori ei ole. Paraku jääb iga aastaga vähemaks ka neid, kellel Siberi-ajad kunagi endal läbi elatud.

VAIKE KÄOSAAR      

blog comments powered by Disqus