Serbia kõrgetele sotsiaalala ametnikele näidati Jõgevamaa asutusi

Serbia delegatsioonile tutvustati Eesti majandust ja tööpoliitikat, selle peamisi arenguid ja prioriteete, Euroopa tööhõive strateegia rakenduspõhimõtteid, tööturu asutuste süsteemi moderniseerimise küsimusi, kutseõppe reformi osa tööhõive strateegias ning sotsiaalpartnerite kaasatuse olulisust tööhõive strateegia väljatöötamises. Konkreetsete positiivsete eeskujudena näidati Serbia riigiametnikele mitmeid Jõgevamaa institutsioone. Külastati Jõgevamaa tööhõiveametit, Voore aktiviseerimiskeskust ning Põltsamaa kodu- ja põllutöökooli. Anti ülevaade asutuste toimimise põhimõtetest ning viimaste aastate arengutest koos peamiste probleemide ja väljatöötatud lahendustega. Külastuse eesmärgiks oli mõlema riigi kogemuste vahetamine, et aidata kaasa Serbia tööturu süsteemi haldussuutlikkuse tõstmisele ja tööturu reformi läbiviimisele. Oluline rõhk oli pandud aktiivsetel tööturumeetmetel põhineva riikliku tööhõive strateegia välja töötamisele. Sama projekti käigus külastatakse lisaks Eestile ka Slovakkiat ja Ühendkuningriiki. Külaskäik toimus Euroopa Liidu ?Employment Support Programme? ja Euroopa Ülesehitusameti CARDS tehnilise abi projekti raames. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus