Seeder: Peipsist püütud kala peab kohalikele tulu tooma

Riigikogu maaelukomisjoni aseesimehe Aivar  Koka kutsel Peipsi-äärset piirkonda külastanud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder peab oluliseks, et Peipsist püütud kala müügist laekuv raha jääks ennekõike paikkonda ja soodustaks regiooni arengut. Ministri sõnul on vajalikud investeeringud nüüdisaegsete sadamate väljaehitamiseks ning harrastuskalapüügiga seonduva konkreetsem kindlaksmääramine.

Põllumajandusministri sõnul on Peipsi kalanduses pidevalt aktuaalsed olnud ühed ja samad valuküsimused. “Erinevate riigiasutuste, omavalitsuste, kutseliste kalurite ja neid esindavate organisatsioonide koostöös tuleks leida lahendused, mis kindlustavad Peipsi kala esmase töötlemise ja turustamise ennekõike siinses piirkonnas ja vahetult kohalike ettevõtjate poolt. See aitab tugevdada ka kohaliku omavalitsuse tulubaasi ja loob mitmekülgsemad võimalused rannikuäärsete asulate arendamiseks. Nii Peipsi kui ka teistes Eestimaa veekogude puhul on tarvis enam rõhutada kutselise ja harrastuskalanduse erinevust. Harrastuspüük on mõeldud puhkuseks, tervislikuks vaba aja veetmiseks ja kala muretsemiseks kodusele toidulauale, ka sõpradele kinkimiseks, mitte aga turustamiseks. Paraku müüvad mõned harrastajad kala, tehes seda mitteametlikult, makse maksmata. Enamasti on meie hobikalurid   seadusekuulekad ja loodushoidlikud, kuid nende seas leidub ka keskkonnareostajaid ja veeliikluseeskirjade rikkujaid. Mõistagi on tarvis sellist ebaseaduslikku tegevust takistada,” ütles minister.

Aivar Kokk märkis, et seekordsel visiidil oli ministri päevakava tihe, kindlasti külastab Helir-Valdor Seeder aga lähemaks tulevikus ka mitmeid teisi Peipsi-äärseid ettevõtteid ja asutusi.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus