Sanglepp on viljaka maa puu

Sanglepp on kiirekasvuline ja valguselembene tootlik puuliik. Armastab kasvada niisketel, huumusrikastel, liikuva põhjaveega muldadel.  Talub üleujutust, kuid ei talu kõrget seisvat põhjavett. Kasvab ka turbamullal.

Tuntud ka pinnast parandava puuliigina, sest juurtel elavad mügarbakterid suudavad õhust lämmastikku koguda ja sellega mulda rikastada. Üksikpuuna hakkab seemet kandma 10-aastaselt, puistus 40-aastaselt.

Sanglepp uueneb valdavalt kännu- ja harvem juurevõsust, kuid sel moel ei pruugi kasvada parima kvaliteediga puu. Seemnetekkelised puud on mädanikukindlamad kui vegetatiivsest uuendusest kasvanud eksemplarid. Kannatab sageli seenhaigustest põhjustatud südamemädaniku all. Juurestik ei ole kuigi sügaval, seetõttu võib kergesti  tormis murduda.  

Sanglepakultuurist saab kahjustamata puitu

Moodustab nii puht- kui ka segapuistuid, kus kasvab koos kuuse, kase ja saarega. Uue,  terve ja tootliku sanglepiku saamiseks tuleks see aga istutada. Eestis on saadaval puistuseemet. Rajatud on ka esimene sanglepaseemla, kuid sealt veel seemet ei saa.  

Kultiveerimiseks sobivad 1-2-aastased seemikud. Istutatakse 2500 taime hektarile seaduga 2×2,5 m. Liiga hõredas sanglepikus ei saa puult head tüvekvaliteeti. Suurem tihedus soodustab peeneoksaliste ja sirgetüveliste puude kasvu. Viljakale ja suure rohukasvuga alale on otstarbekas istutada suuremad taimed. Esimestel aastatel pärast kultuuri rajamist peab rohttaimede tõrjega väga hoolas olema, et need sanglepataimi ei lämmataks.

Põllule rajatud metsakultuuri ohustavad tirdid, kes munevad oma munad noorte taimede tüvele. Tirdihaavandite kaudu võib taim ebasoodsates ilmastikutingimustes nakatuda seenhaigustesse (tüvelaiksus), mis halvemal juhul taime hukkumiseni viivad. Heas toitumuses taimedele võivad liiga teha hiired, kes tüve koorivad. Enamik ulukeid  sanglepataimi ei söö, kuid sokud võivad sarvedega tüve hõõrudes puule tõsiselt kahju teha.   

Sobib viimistlusmaterjaliks ja mööbli valmistamiseks

Sanglepa puit on toorelt valkjas, kuivanult oranzhikas, hästi töödeldav ning seda kasutatakse palju mööblitööstuses. Hinnatakse seda just kena tekstuuri ja punakaspruuni värvivarjundi tõttu. Viimane omadus on teinud sanglepapuidust ka nõutava viimistlusmaterjali saunaruumides.

iii

EDA TETLOV

blog comments powered by Disqus