Sadalas peetakse Jõgevamaa Külade Foorumit

Peetakse aru selle üle, kuidas maakonna külade elu paremini edendada, millised on külakogukondade arendamise eeldused ja arengut pidurdavad takistused ning kuidas neid ületada jne. Plaanis on ka kogemuste vahetamine, sest üksteiselt kogemuste saamine annab tuge ja jõudu edasi minna. Et Jõgevamaa kuulub ühte regiooni Ida- ja Lääne-Virumaaga, on oodata ka nende maakondade külade esindajaid, üle-eestilise liikumise Kodukant tegelasi jt.

Külade arengu mõjutajad

Foorum on mõeldud kõikidele, kes suudavad kaasa rääkida külade arengus ja on võimelised külaelu erineval moel arendama. Seega on oodatud nii külaliidrid, külakogukondade liikmed, maaelu arengu spetsialistid ja selle eest seisvad poliitikud, maavalitsuse ja kohalike omavalitsuste esindajad ja kõik need, keda maal toimuv ükskõikseks ei jäta. Lähemate ja kaugemate naabrite abiga on võimalik saada uusi teadmisi ja värskeid ideid, kuidas omi asju kohapeal paremini ajada.

Seltsiliikumise teemal on lubanud kõnelema tulla emeriitprofessor Helmut Piirimäe, teemal “Omavalitsus ja küla” jagab oma mõtteid professor Ülo Vooglaid. Osalema ja sõna sekka ütlema on oodatud naabermaakondade esindajad, Riigikogu liikmed jt.

Projektid ja esitlused

Lähemalt kõneldakse liikumise Kodukant projektist “Säde küladesse” ning selle käigus korraldatud koolitusest, mis tõi küladesse juurde uusi külaliidreid, kelle algatusel tekkisid uued seltsingud, mida ka foorumil esitletakse. Esitletakse teisegi projekti “Külaturism – üks võimalusi kogukonna arenguks” käigus valminud uusi turismimarsruute.

Kavas on ka liikumise Kodukant poolt välja kuulutatud Aasta Küla võitjate esitlus. Kamari küla Jõgevamaalt esitleja on sealne külaelu eestvedaja Kalli Kadastik ning Uljaste küla Ida-Virumaalt esitleb külaliider Mati Ulm.

Näituselaudadele pannakse tutvumiseks välja ühenduste kroonikaid, arengukavasid, fotosid, käsitöid jne. Aruteludele järgneb seltskondlik osa rahvalikus laadis ning päev lõpeb tantsuansambli saatel.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus